تابع توزیع در minitab

ببخشید چطوری میتونیم در نرم افزار minitab تابع توزیع یک متغیر تصادفی را پیدا کنیم
 
بالا