[ اداری- خدماتی ] پارک ستاره شناسی جاناتار منتار ـ هند

hnfati

New member
پارک جاناتار منتار در سال 1724 به دستور امپراطور شاه محمد به منظور رصد خورشید ، ماه و ستارگان و تدوین جداول و نمودارهای نجومی ساخته شد . در حال حاضر پارک جانتار منتر در محله بنگ رو به روی هتل و ساختمان NDMC در دهلی نو وجود دارد. فردی به نام سینگ سازه های کاربردی برای محاسبه ارزشهای نجومی را اختراع کرد و سپس آنها را با مصالحی مثل آجر ، آهک و خاک رس در محل پارک فعلی ساخت .​
این پارک بخشی از پنج مجموعه ساخته شده است . دو بخش از مجموعه از این پنج مجموعه به نام های یوجان در جیپور و ماتارا در بنارس ساخته شده اند .​
وجود این رصد خانه ها نشان از یک بینش خوب و نوآوریهای تکنو لوژی در آن زمان است که بخش جدایی ناپذیری از میراث هند است . تمامی ابزارالات ساخته شده در مجموعه از سنگ است زیرا سازنده آن سینگ از فلز متنفر بود . شش ابزار نجومی مختلف در این مجموعه ساخته شده . پژوهش گران دقت این ابزار را تا حاشیه خطای 10 % ارزیابی کرده اند .​
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مـنـــــــبـع : www.dezeen.com
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا