[ اداری-خدماتی ]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]این پروژه مقهومی که توسط معماران آلارد طراحی شده است، برای یک ساختمان اداری در آمستردام است. نام پروژه matchboxes است که از تعدادی باکس های بزرگ با پنحره های تمام قد ساخته شده است. چرخش زاویه این جعبه ها و پیش و پس رفتن آنها، پنجره های بسیار بزرگ و جلو آمدگی ساختمان در ارتفاع که از پیاده رو هم پیشی گرفنه است از ویژگی های این طرح است. نام این طرح برگرفته از جعبه های کبریت روی هم چیده شده ای است که به نوعی الهام بخش طراحان این سازه بوده است این بنا متشکل از 30 واحد و 4500 متر مربع است و در شمال آمستردام به سبک پیش ساخته اجرا می گردد. [/FONT][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساختمان جعبه کبریت در آمستردام [/FONT]

 
بالا