آشنایی با شیرهای هیدرانت آتشنشانی در واحدهای بهره‌برداری

پیرجو

مدیر ارشد
آشنایی با شیرهای هیدرانت آتشنشانی در واحدهای بهره‌برداری
 

پیوست ها

 • Handbook of hydrant valves.part01.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part02.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part03.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part04.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part05.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part06.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part07.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part08.rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Handbook of hydrant valves.part09.rar
  1.7 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا