م
پسندها
9

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

  • فوتوولتاییک به معنای الکتریسیته نوری می باشد و به تبدیل مستقیم انرژی حرارتی خورشید به انرژی الکتریکی گفته می شود
  • بارگذاری...
  • بارگذاری...
  • بارگذاری...
بالا