الناز تبریز

محل سکونت
تبریز
رشته
مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

خدایا !
جهان تاریکی محض است میترسم
کنارم باش...

:gol::gol::gol:
بالا