*** ♥♥♥ در خلوت احساس ♥♥♥ ***

yas87

کاربر ممتاز
در این دنیا اگر غم هست؛ صبوری کن؛ خــــدا هم هست..
اگر دشمن کنارت هست؛ مخور غصه؛ خــــدا هم هست..
اگر فقر و فقیری هست؛ منال هرگز؛ خــــدا هم هست..
اگر در عــــشق فریبی هست؛ چه غم، لیکن؛ خــــدا هم هست
 

***##***

کاربر ممتاز
با کسی باش که...
وقتی که دلت گرفته
حوصله نداری
ناراحتی..
حس میکنی یه دنیا غم داری...
بلد باشه شادت کنه
راه قلبتو بلد باشه
تنهات نذاره
 
بالا