*** ♥♥♥ در خلوت احساس ♥♥♥ ***

mani24

کاربر ممتاز
فکر و خیالم همه مسموم شده

از یاد رقیبم دلم آشوب شده

همه شب من به این فکر نخوابم

سر به روی شانه ات خواب شده

ولی اینگونه ممکن نیست

چو آغوشت نگفت از من سیراب شده​ 

mani24

کاربر ممتاز

دستهـــایتــ را زیـــر تنهـــاییم ستونـــ کـــن کـــه من

از آوارگی ـ بــــی تـــو بودن میتـــرسـمــ . . .
 

شهریاری 2

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]" قله ی قـــاف که سهـــل است، من قـــله ی کــاف و لام و مــیم و نــــون
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] و واو را هم بخـاطرت فـــــتح می کنم ...[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] اما تو با تمـــام مــــردانه گی ات، مـــرد باش ![/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر سـراغ نگاهت را گرفتنــــد بگــو که واگــذار شده "

منبع:
http://www.khodayemehraban.blogfa.com/post-276.aspx[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT][/FONT]
[/FONT]
 

شهریاری 2

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]" خـــوشــبـخـتـــــــــــ تریـن آدم هـا ، کـســانـی هـسـتـنــد کــه ، ایـن
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=+0] جـمـلـه رو مــی شـنـونـد ... " عـیـبـی نـداره بـا هــــم درسـتــش مـی کـنـیــــم"
منبع:
http://www.khodayemehraban.blogfa.com/post-276.aspx[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=+0][/SIZE][/FONT]
[/FONT]
[/SIZE][/FONT]
[/FONT]
 

nasim_shsh

کاربر ممتاز
وقتی میگویی دوستت دارم اول روی این جمله فکر کن.......
شاید نوری را روشن کنی که خاموش کردن آن به خاموش کردن او ختم شود
....
 

mani24

کاربر ممتاز
چه بخواهی...
چه نخواهی...
گاهی خدا نمیخواد...


این من هستم که وفادار خواهم ماند ، این تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد ماند!
این من هستم که آخرش میسوزم ، این تو هستی که میروی و من با چشمهای خیس به آن دور دستها چشم میدوزم...
 

ESPEranza

کاربر ممتاز
در خاطری که "تویــــــــــــــی" دیگران فراموشند
بگذار در گوش ت بگویم ..
"میخواهمت"
این خلاصه ی.. تمام حرفای عاشقانه دنیاست
 

ESPEranza

کاربر ممتاز
مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا
بخـوانی یـا نــــه،
مــن بـرای دلِ خستــه ام می نـویسـم
میخـــواهی بخـــوان...
میخـــواهـی نخـــوان!
فـــقــــــط خـواهـش میکنـم
اگــــر خـوانـدی
عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن!
مــن این را بـرای تـــو
ســروده ام


نــــــه بـرای " او "
 

fahimeh89

کاربر ممتاز
مترسک انقدر دستهایت را باز نکن هیچکس ترا در آغوش نمیگیرد

حتی باد............................

ایستادگی همیشه تنهایی دارد

پس صبور باش...

تافصل برداشت ...
 

fahimeh89

کاربر ممتاز
قصري ساخته بودم برايت

از جادويي ترين شاخه هاي گل سرخ اما تو به

لطافت يك تراكتور از روي آن گذشتي
 

nasim_shsh

کاربر ممتاز
گاهی عمر تلف میشود؛
به پای یک احساس....
گاهی احساس تلف میشود؛
به پای عمر!
و چه عذابی میکشد،
کسی که هم عمرش تلف میشود؛
هم احساسش..
.
 

mani24

کاربر ممتاز
برایت مینویسم تا بی نهایت
تا نگاهی گم شود در چشمهایت

برایت مینویسم با طعم رسیدن
با هوایی که در آن شوق پریدن

برایت مینویسم با زلال اشکهایم
شاید آن وقت بدانی قدر نوشته هایم

برایت مینویسم بهترینم
مینویسم تا بدانی عاشق ترینم...


 

mani24

کاربر ممتاز
این روزها…”بغض” دارم!

“گریه” دارم!

تــــــــا دلت بخواهـــــــد…

“آه” دارم…!

ولی “بازیگر”خوبی شده ام…

“میــــــ خنــــــــدم”...
 

mani24

کاربر ممتاز
یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیا ،

بگذار خیالم غافلگیر شود …
.
 

mani24

کاربر ممتاز
اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی

ه
ـــــر روز صبـــــح

ش
ـــماره ات را مےگـــیرم

زن
ـــــی می* گوید: دســتگــاه مشـــترک

حرف
ــــش را قــطــع مےکنم

صدای
ـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزيـــزم؟

خوبی؟ س
ــــرما که نخورده ای؟مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟

چن
ـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم

من ه
ـم خـــوبم

مزاح
ــمت نمے شوم

اص
ـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم كـه نيــســتی !
 

JASMIN.S

کاربر ممتاز
وقتی بهت میگه جاتـــــ خالیه...
نگو دوستان به جای ما!شاید منتظر اینه که بگی :
جامو نگهدار ؛ زود میام ...!
 

JASMIN.S

کاربر ممتاز
بدترین درد مردن نیست
دل بَــستن به کسيــه که
کــنــآرت نيستـــ
 

JASMIN.S

کاربر ممتاز
"دیوار" که باشی


عاشقِ کسی می شوی


که یادش نیست


کِی، کجا


به تو «تكیه » داده است...


 

mani24

کاربر ممتاز
مـیــטּ بـﮧ مـَرב بــوבنـت نیآز בآرهِ

مـَرב بآش

مــَرבونــِﮧ حــَـرف بـِـزَטּ

مـَـرבونـِﮧ بخــَنـב

مــَرבونــِﮧ عــِـشـق بــِوَرز

مــَرבونـِﮧ گــِریـﮧ ڪـُטּ

مـَرבونـِﮧ بـِبـَخـش

مــَرב بآش ، نــَﮧ فـقـط بآ جـِسمـِت !

بآ نـِـگآهـِت ، بآ اِحـسآسـِت ، بآ آغـوشـِت

مــَرב بـــآش وَ هیـچـوَقـت نآمـَرבے نــَڪــُـטּ

مـَـخصـوصآ بَرآےِ ڪـَسے ڪـﮧ بـﮧ مـَرבونــِـگیـت تـِـڪیـﮧ ڪـرבهِ

و بآوَرِت ڪـَرבه

...
 

hasan_g2002

کاربر ممتاز
" مرد" نیستم اگر مردانه پای عشقم نایستم !

من از قبیله "فرهاد " آمده ام !

آنقدر عشقت را جار می زنم تا "مجنون " برایم کف بزند .

فرقی نمیکند فرشته باشی یا آدم

لیلی باشی یا زلیخا

قالیچه دل من بدون اسم رمز "یاد تو " پرواز نمی کند .....

مردانه پای این عشق می ایستم .....!
 

mani24

کاربر ممتاز
دوستت دارم

رازی ست کهـ در میــآن حنجره ام دق میکند؛؛؛وقتی کهـ نیستی !

 

mani24

کاربر ممتاز
با هم تفــاهم نداریـــم ...

من از نبـودن هــاش خســته ام ؛

اون از بودنــم ... !!
 

venoos*m

کاربر ممتاز
دوستت دارم

رازی ست کهـ در میــآن حنجره ام دق میکند؛؛؛وقتی کهـ نیستی !
هــــــــــــــــوس کـــــــــرده امـــــــــــــ

چنان گیـــــــــــــــــــــــج شوم از تو

چنان مستــــــــــــــ شوی از مــــــــــــــن

که زمین سرگیجــــــه بگیــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

و اشتبـــــــــــاهی سالی سیصد و شصت و شش دور بگـــــــــــــــردد

یکـــــــــــــــ روز اضافــــه تر دور ِ تــــــــــــــــــــو.....!
 

aynaz.m

کاربر فعال تالار ادبیات ,
در احساسی غرق شده ام
حس دوست داشتنت
همیشه همراهم هست
وقتی نامم را صدا میزنی
انگار
که دنیا را به من میدهند
اما خیلی وقته که دلم برای شنیدن اسمم
از لبان تو تنگ شده
 

fahimeh89

کاربر ممتاز
انگار روزی دیگر فرا رسیده است.

اگر چشم هایت گشوده شده اند

و اگر می توانی صادقانه لبخند بزنی

بدان که خداوند...

هنوز عاشق توست!!!
 
Similar threads

Similar threads

بالا