گیاهان زینتی در فضای سبز، محیط و منظر

Hamzeh856

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
گل یاس

گل یاس

ياس

آنچه كه تحت عنوان ياس مورد بحث و گفتگو است، همگی از خانواده اولئاسه(Oleaceae) و دارای تعداد زيادی جنس، گونه و واريته می باشد. برخی از آنها به نام ياس يا ياس خوشهای، ياس ايرانی، ياس پرپر، ياس سفيد و... ناميده میشوند، در اين قسمت تعدادی از آنها معرفی میشوند.

ياس زرد (Forsithia) :


138909561521011.jpg


اين گياه درختچهای است كه گلهای آن قبل از ظهور برگها شكوفا شده و در تمامی خاكها به خوبی رشد و نمو میكند. اين جنس دارای گونه های متعددی است از جمله:

1- ياس زرد مجنون (F. Suspensa) :

اين درختچه بومی چين و ژاپن می باشد. شاخه های آن آويزان و باريك و معمولاً قوسی شكل و خوابيده اند. اگر شاخه های آن با خاك تماس يابد ريشه های فرعی نابجا توليد كرده و نهال جديدی را به وجود می آورد، هرگاه در كنار درخت ديگری كاشته شود از ان بالا میرود. گلهای آن در مناطقی با زمستانی سرد در اوائل بهار به رنگ زرد طلائی در تمام طول شاخه ها شكوفا مي شوند. در مناطقی كه زمستانهای سرد وجود ندارد گياه به طور نامنظم گل داده كه زيبائی خاصی به همراه دارند.

دورگه ائی از انواع گونه های ياس زرد به دست آورده اند(F.Intermedia (F. SXF. Viridissima) كه در برخی از آن ها برگها پهن با كركهای ريز می باشند، گلهای آن زرد طلائی بسيار قشنگ است. ازدياد اين گياه توسط قلمه برگدار و قلمه خشبی بدون برگ، خوابانيدن شاخه ها صورت میگيرد. اين گياه نياز به محلهای آفتابی و سايه آفتاب داشته و برای تزئين سطوح بزرگ، كوچك بطور تك بوته ای يا تودهای از نظر تركيب رنگ همراه با به ژاپنی به كار می رود. همچنين كنار ديوارها، داربستها، باندهای وسيع گلكاری در خيابانها، بلوارها، پاركها با طرحهائی تزئينی كاشته میشوند. در برخی موارد به عنوان چپر مورد استفاده قرار میگيرد.

2-ياس خوشهای (Syringa):

اين گياه به صورت درختچه يا درختانی پاكوتاه است. به طور كلی به نام ياس خوشهای معروف و بومی عربستان و رومانی میباشد. برگهای آن غير دائمی و گلهای آن به رنگ سفيد، بنفش، صورتی و قرمز تند می باشند. گلها با عطر دلپذير در اواخر فروردين و ارديبهشت شكوفا میگردند، برخي از آنها پرپر و برخی كم پر میباشند.

138909658326323.jpg

ياس خوشه ای دارای واريته های مختلفی مانند:

ياس پرپر(S.Vulgaris var: plena)ياس بنفش(S.V. violaceae) ياس سفيد (S.V. var: alba) است و به طور كلی محلهای آفتابی را دوست دارد. اين گياه از نظر تزئينات به صورت تك درختچه يا بصورت تودهای در فضاهای بزرگ، باندهای خيابانها و بلوارها كاربرد دارد. ازدياد ياس خوشهای توسط پاجوش يا به صورت پيوند روی پايه برگ نو و زبان گنجشك (به طريقه پيوند شكمی) انجام میگيرد. همچنين از طريق خوابانيدن شاخهها و قلمههای نيمه خشبی در برخی از گونه ها عمل تكثير صورت میيابد.

ديگر از انواع ياس ها، ياس سفيد (Jasminum officinalis) است كه بومی چين و هندوستان می باشد. گلهای آن سفيد، معطر و از خرداد الی مهر ماه ظاهر میگردند.

ياس رازقی (J.Sabac var. trifoliate): درختچهای با ساقههای رونده است كه در سرزمين اصلی خود هندوستان به طول 3 الی 4 متر میرسد. دو جنس اخير نسبت به سرما حساس و لازم است زمستان در گلخانه يا محلهای گرم نگاهداری شوند. از اين جهت اكثراً در گلدان پرورش داده میشوند.

درختچه ای هميشه سبز يا تقريباً هميشه سبز، بسيار پرشاخه، با شاخه های نسبتاً ايستاده و رو به بالا، به ارتفاع 1.5 تا 2 متر. برگها مركب، سه، پنج و يا به ندرت هفت برگچه ای، برگچه ها تخم مرغی يا بيضوی تا مستطيلی، نوك كند يا نوك تيز، با سطح فوقانی سبز تيره و سطح تحتانی كم رنگتر. گلها زرد، لولهای، با لوله ای به طول 1 سانتیمترو پهنكی به عرض 1.5-1 سانتیمتر، در گل آذين گرزن انتهايی يا به صورت منفرد. اين درختچه پرشاخه و سبز رنگ با گلهای فراوان زرد رنگ خود زيبايی خاصی دارد. اغلب میتوان آن را به صورت منفرد يا تودهای كاشت و گاهی نيز در پرچينها از آن بهره گرفت. اين گونه علاوه بر ايران كه در ناحيه ايرانو - تورانی به صورت كاشته شده ديده میشود در افغانستان، غرب سينا، كوههای هيمالايا و هندوكش نيز میرويد.


منبع : امروزی
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
​Berberis thunbergii dc. زرشک

​Berberis thunbergii dc. زرشک

Berberis thunbergii dc. زرشک


E. Japanes barbery


Fam. Berberidaceae

پراکنش

اصل و منشاُ زرشک کشور ژاپن است و در باغ گياهشناسي ملي ايران نيز کشت شده است.
گياهشناسی

گياه زرشک درختچه‌اي پر شاخه است که حداکثر ارتفاع آن تاm 5/2 مي‌رسد. شاخچه‌ها داراي شيارهاي عميقي هستند. رنگ شاخچه‌ها قرمز مايل به ارغواني يا مايل به زرد است که در سال بعد به رنگ قهوهاي – ارغواني تغيير رنگ مي‌دهد.
شاخه‌ها حاوي خار‌هاي ساده (معمولاً بک شاخه‌اي) هستند که طول اين خار‌ها حدوداً به mm18- 5 مي‌رسد.

برگهاي زرشک بسيار نامساوي هستند وشکل واژ تخم مرغي تا مستطيلي – قاشقي دارند، نوک برگها معمولاً کند است وندرتاً نوک تيز مي باشد.
برگها در قاعده باريک شده منتهي به دمبرگي به طول mm10-2 مي‌شوند که درسطح فوقاني سبزروشن ودرسطح تحتاني سبز کلمي هستند.


زرشک حاوي‌گلهايي به رنگ زردهستند که درسطح بيروني مايل به قرمز اند وگلها به شکل منفرد يا دسته اي 4-2تائي يا چتري دم گلاذين داربا دم گلهايي به mm10-6 قرارمي‌گيرند.
ميوه‌هايزرشک بيضوي شکل به رنگ‌ قرمز درخشان که طول آنها به cm 1 مي رسد. (ثابتی1381- مظفريان 1383)

نيازهاي رويشي

· زرشک گياهی نيمه‌مقاوم به سرمااست و اغلب دماي 10- تا 15- را تحمل مي‌کند و مي‌تواند در برابر آفتاب کامل رشد کند .
· زرشک قادر است در هر نوع خاکي رشد کند.
· نيازي به هرس ندارد مگر در مورد گياهان بالغ؛ که در بهار به منظور ايجاد شاخ و برگ، سرزني در موردشان صورت مي‌گيرد .

تکثير

با استفاده از قلمه علفي در طی فصل‌تابستان ويا قلمه نيمه خشبي در پاييز مي‌توان زرشک را تکثير کرد.

منظرسازي

زرشک بدليل داشتن تراکم بالای شاخ‌و برگ مي‌تواند بعنوان پرچين مورد استفاده قرار گيرد.

تغيير رنگ برگها به قرمز روشن در فصل پاييز وميوه هاي قرمز رنگ به همراه شاخچه‌هاي قرمز مايل به ارغواني در فصل زمستان منظره زيبايي را ايجاد مي نمايد .البته گلهاي زرد رنگ آن درفصل بهار مورد توجه است.
 
آخرین ویرایش:

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
انتخاب گیاه برای فضای سبز


درختان مقاوم به گرد و خاک: عرعر-زالزالک-ژینکو-چنار-لیلکی امریکایی-ماگنولیا-بیدمجنون-اقاقیا-داغداغان

گیاهان جاذب پرنده:یاس وحشی –زیتون-زغال اخته – امین الدوله- پیروکانتا- خاس-اسپیره –یاس خوشه ای – انگور زینتی

درختان دارای بافت خشن : عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی
درختان دارای بافت نرم: ابریشم – لیلکی- ابریشم مصری- بید


گیاهان معطر: سرو ناز-برگ بو –گل یخ – سنجد-یاس خوشه ای- اقاقیا-نمدار- پائولونیا-ماگنولیاو...

گیاهان دارای رشد کم: کریپتومریا- زیتون معمولی – ماگنولیا – برگ بو- انجیر - زالزالک- سوفورا

درختان سریع الرشد:سرو نقره ای-عرعر-دم موشی- زیتون تلخ-چنار-سدروس-افرا سیاه-اقاقیا-پائولونیا-توت امریکایی-لاله-ابریشم

گیاهانی که در زمستان جلوه دارند: بید مرجانی- بید فری- فندق- گیلاس- سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده –
سرو سیمین – یاسمن زمستانی انواع کاجها و سروها پهن برگان همیشه سبز مانند ماگنولیا تابستانه -آکاسیا- گل یخ
درختان بر گ قرمز: افرای ژاپنی-افرای چناری برگ قرمز- گوجه گل- فندق – زرشک – انجیلی در پاییز- توری در پاییز و ...


گیاهان الوان : ارغوان – سیب گل – میموزا – طاووسی – توری- ماگنولیا زمستانه – ماهونیا – پیراکانتا - دوتسیا

درختان مقاوم به سایه:سرخدار- دوگلاس – سکویا – نوئل – ممرز- هدرا - راش - شمشاد خزری

درختان مقاوم به بادهای دریایی و آب شور: کاجها – ایلان – گل ابریشم – زبان گنجشک –توت – صنوبر وسپیدار – اقاقیا – گز

گیاهان مقاوم به سرما:سرو نقره ای- کریپتومریا – چینی – به ژاپنی – ابریشم مصری- ماگنولیا

گیاهان مناسب کاشت در شیبها: ار غوان - سنجد و...

گیاهان مناسب جلوگیری از فرسایش خاک : توسکا قشلاقی- چنار- بید مجنون – اقاقیا – توت امریکایی – سرو نقره ای

درختان آبدوست: چنار – توسکا- بیدمجنون- درخت لاله و...

درختان بادشکن: توت امریکایی – سرو نقره ای – سرو خمره ای- اقاقیا – زالزالک- نمدار- سدروس - گردو

درختان مناسب خاک اهکی:زیتون معمولی – زربین –سروخمره ای – چنار- زبان گنجشک

گیاهان مناسب خاک اسیدی: عرعر- لیلکی امریکایی – توسکا قشلاقی – اقاقیا
منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
[h=1] بداغ:
[/h]
گیاه Viburnum lentago ( بداغ ) درختچه ای برگریز متعلق به خانواده Adoxaceae ( آدوکساسه ) بوده که بومی شمال شرقی آمریکا و جنوب کانادا میباشد.
این گیاه متعلق به جنس viburnum میباشد که این جنس شامل گونه های زیادی است و بداغ بزرگترین گونه در این جنس میباشد.

بداغ به علت داشتن شاخ و برگ زیبا ، گل های زرق و برق دار و میوه های خوراکی در آمریکا بسیار محبوب و مورد توجه میباشد و به عنوان پرچین بسیار کاربرد دارد و در باغها و باغچه ها به وفور کاشته میشود.

بداغ درختچه ای بزرگ با سرعت رشد متوسط میباشد که در برابر سرما و آلودگی هوا مقاوم است لذا برای کاشت در داخل شهر نیز مناسب میباشد.
بداغ راست قامت و چندریشه ای است.
این گیاه تا حدود 9 متر رشد میکند و قطر تنه آن 25 سانتیمتر میباشد.
تاج درخت به صورت گرد و پوششی میباشد .
پوست تنه درخت ابتدا به رنگ سبز میباشد و سپس به قرمز - قهوه ای تبدیل خواهد شد .
تنه درخت بداغ زمانی که خرد و یا شکسته میشود دارای بوی بسیار بدی است.
برگها این گیاه به صورت جفت و مخالف هم ، بیضی شکل و دندانه دار میباشند .
طول برگها بین 5 تا 10 سانتیمتر ، و بین 2 تا 5 سانتیمتر عرض دارند ، این برگها به رنگ سبز روشن میباشند و در فصل پاییز قرمز - نارنجی خواهند شد.( در پاییز این درختچه ظاهری بسیار جذاب دارد.)
گلهای این گیاه کوچک و سفید رنگ بوده ( بین 5 تا 6 میلیمتر قطر دارند .)در فصل بهار ظاهر میشوند ، دارای 5 گلبرگ میباشند و معطر نیستند .( گلها پروانه ها و حشرات را به سمت خود جذب میکنند.)
این گلها در پاییز به توت هایی آبی - سیاه و خوردنی تبدیل میشوند که منبع غذایی مهمی برای پرندگان به شمار می آیند.
میوه ها تا زمستان بر روی شاخه ها باقی میمانند .

توت ها طعمی دلپذیر دارند و هم به صورت خام مصرف میشوند و هم در مربا و ژله از انها استفاده میشود.

شرایط محیط رشد گیاه بداغ به شرح زیر است :

خاک : خاک شنی ، ماسه ای ، لومی ، مرطوب و خوب زهکشی شده .
این گیاه در برابر شوری خاک مقاوم نیست .
نور : آفتابی - نیمسایه .
بداغ در آفتاب کامل رشد بهتری خواهد داشت .
دما : دمای بین -8 تا 16 درجه مناسب است .
این گیاه در برابر سرما مقاوم است .
آبیاری : به صورت متوسط و منظم صورت گیرد .( یک بار در هفته کافی میباشد.)
هرس : بعد از اتمام فصل گلدهی در تابستان ، گیاه هرس شود.
کوددهی: در فصل رشد صورت گیرد.

بومیان آمریکا از پوست و برگهای درخت بداغ برای تهیه داروهای گیاهی استفاده میکنند.

آفات و امراض : این درختچه نسبتا مقاوم میباشد ولی در معرض کپک و لکه برگی است .

تکثیر : هر میوه دارای یک دانه گرد میباشد .
دانه را زمانی که رسید جدا کنید در جایی گرم نگه دارید و در فصل بهار بکارید .
دانه بسیار دیر جوانه میزند .( در سال دوم پس از کاشت.)
 

Similar threads

بالا