گرایش های مدیریت اجرایی (MBA)

parmehr

مدیر بازنشسته
گرایش ها

دوره عالی مدیریت اجرايي(MBA) دارای 12 گرایش به شرح زیر است که دانش پذیران بعد از طی نمودن دروس پایه و اصلی می توانند یکی از گرایش ها را انتخاب نموده و واحدهای اختصاصی را بگذرانند.1-مديريت استراتژيك Strategic Management
2-مديريت بازاريابي و فروش Marketing & Sales Management
3- مدیریت مالی Financial Management
4-مدیریت خدمات Service Management
5-مديريت فناوری اطلاعات Information Technology Management
6-آموزش و توسعه منابع انسانی Employees Training & Development
7-مديريت منابع انساني Human Resource Management
8- مدیریت تولید و عملیات Production & Operations Management
9-مدیریت کارآفرینیManagement Entrepreneurship
10-مدیریت پروژه Project Management
11-مدیریت امور بانکی Bank Affairs Management
12-مدیریت کیفیت Quality Management
برنامه های درسی دوره عالی مديريت اجرايي(MBA)

برنامه های درسی دوره مدیریت اجرایی در طول سه ترم به شرح زیر برگزار می شوند:
ترم اول ( پایه):

هدف:

هدف این ترم ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت های دانشپذیران به طور مقدماتی درباره سازمان و مدیریت در کسب و کار می باشد. انتظار می رود شرکت کنندگان در این دوره آمادگی لازم را برای فراگیری دروس اصلی دوره حرفه ای مدیریت اجرایی کسب کنند.
دروس پایه:


رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
تئوري و طراحي سازمان
20
2
مباني رفتار سازماني
20
3
بودجه ريزي و بودجه بندي کسب و کار
20
4
مباني حسابداري مالي و مديريت
20
5
روش تحقيق در کسب و کار
20
6
زبان تخصصي کسب و کار
20
جمع
120ترم دوم ( اصلي):
هدف:

هدف اين ترم ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت هاي دانشپذيران درباره زير ساختارهاي مديريت کسب و کارها مي باشد. انتظار مي رود شرکت کنندگان در اين دوره آمادگي لازم را براي فراگيري دروس تخصصي دوره حرفه اي مديريت اجرايي کسب کنند.

دروس اصلي:
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت استراتژيک
20
2
مديريت منابع انساني
20
3
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
20
4
مديريت مالي
20
5
مديريت بازاريابي
20
6
مديريت دانش
20
جمع
120

تذکر: پس از گذراندن ترم اول و دوم دانشپذيران در ترم سوم در يکي از 12 گرايش تخصصي انتخابي خود( درصورت تکميل ظرفيت) ادامه تحصيل خواهند داد.
ترم سوم ( تخصصي):
هدف:
هدف اين ترم ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت هاي دانشپذيران درباره دروس تخصصي گرايش هاي مختلف مديريت در کسب و کارها مي باشد. انتظار مي رود شرکت کنندگان در اين دوره آمادگي لازم را براي انجام وظايف تخصصي مديريتي در کسب و کار هاي مختلف کسب کنند.
1- گرايش : مديريت استراتژيک

رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
برنامه ريزي استراتژيک کسب و کار
20
2
اجراي استراتژيک
20
3
کنترل استراتژيک
20
4
تفکر استراتژيک و مباحث نوين استراتژيک
20
5
تجزيه و تحليل محيط
20
6
استراتژي هاي کسب و کار
20
جمع
120

2- گرايش : مديريت بازاريابي و فروش
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت برند
20
2
مديريت تبليغات
20
3
مديريت فروش
20
4
تحقيقات بازاريابي
20
5
مديريت ارتباط با مشتري
20
6
رفتار مصرف کننده
20
جمع
120

3-گرايش : مديريت مالي
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت مالي پيشرفته
20
2
مديريت سرمايه گذاري
20
3
مديريت ريسک
20
4
مهندسي مالي
20
5
سازمان ها و بازارهاي پولي و مالي بين الملل
20
6
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
20
جمع
120


4-گرايش : مديريت خدمات
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت عمليات در سازمان هاي خدماتي
20
2
مديريت برند خدمات
20
3
مديريت ارتباط با مشتري
20
4
مديريت تبليغات و فروش خدمات
20
5
بازاريابي خدمات
20
6
مديريت توسعه خدمات جديد
20
جمع
1205- گرايش : مديريت فناوري اطلاعات
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت فناوري اطلاعات پيشرفته
20
2
سيستم هاي خبره
20
3
سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته
20
4
مديريت شبکه
20
5
مديريت زنجيره تأمين
20
6
معماري سازماني
20
جمع
120

6- گرايش : مديريت آموزش و توسعه منابع انساني
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
معرفي استانداردهاي بين المللي در فرايند آموزش
20
2
نيازسنجي آموزشي: استراتژي ها و راهبردها
20
3
طراحي و برنامه ريزي آموزش
20
4
مديريت اجرايي آموزش
20
5
ارزشيابي و مانيتورينگ فرايند آموزش
20
6
يادگيري الکترونيکي
20
جمع
1207-گرايش : مديريت منابع انساني
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت استراتژيک منابع انساني
20
2
جذب و استخدام و برنامه ريزي منابع انساني
20
3
آموزش و توسعه منابع انساني
20
4
مديريت عملکرد
20
5
روابط کارکنان
20
6
مديريت پاداش
20
جمع
1208-گرايش : مديريت توليد و عمليات
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مديريت استراتژيک صنعتي
20
2
مديريت توليد و عمليات
20
3
مديريت کيفيت
20
4
مديريت زنجيره تأمين
20
5
مديريت پروژه
20
6
مديريت تکنولوژي
20
جمع
120

9- گرايش : مديريت کارآفريني
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
تئوري هاي مديريت کارآفريني
20
2
مديريت کسب و کارهاي کوچک
20
3
طرح کسب و کار
20
4
استقرار کسب و کار
20
5
مديريت استراتژيک کارآفريني
20
6
توسعه و طراحي محصول
20
جمع
12010- گرايش : مديريت پروژه
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مباني و اصول مديريت پروژه
20
2
استاندارد دانش مديريت پروژه- PMBOK
20
3
مديريت قراردادها
20
4
برنامه ريزي و کنترل پروژه
20
5
مديريت ريسک در پروژه ها
20
6
مهندسي ارزش
20
جمع
12011- گرايش : مديريت امور بانکي
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
تجزيه و تحليل صورت ها و اطلاعات مالي بانک ها
20
2
اصول بانکداري
20
3
مديريت پرتفوي و تحليل ريسک
20
4
بازارها و ابزارهاي مالي
20
5
بانکداري اسلامي
20
6
بانکداري بين الملل
20
جمع
120

12- گرايش : مديريت کيفيت
رديف
عنوان درس
تعداد ساعت آموزش
1
مباني و تاريخچه مديريت کيفيت
20
2
استانداردهاي مديريت کيفيت
20
3
ابزار هاي آماري کنترل کيفيت
20
4
اصول و روش هاي تحليل آماري
20
5
هفت ابزار مديريتي براي سياستگذاري و برنامه ريزي کيفيت
20
6
سياستگذاري و برنامه ريزي کيفيت
20
جمع
120


 

petromech

کاربر ممتاز
گرایش مدریت پروژه و مدیریت تکنولوژی از همشون بهتره .

10- گرايش : مديريت پروژه
رديفعنوان درستعداد ساعت آموزش
1مباني و اصول مديريت پروژه20
2استاندارد دانش مديريت پروژه- PMBOK20
3مديريت قراردادها20
4برنامه ريزي و کنترل پروژه20
5مديريت ريسک در پروژه ها20
6مهندسي ارزش20
جمع120
 
بالا