گاندریا (انبه ماریان)

آیورودا

کاربر ممتاز
دانستنیهای علمی : گاندریا یا انبه ماریان درخت میوه دهنده از گیاهان گرمسیری بوده که بومی آسیای جنوبی (مالزی و شمال سوماترا) است.
این درخت به خانواده پسته متعلق بوده و با انبه نسبت دارد. در تایلند و مالزی بطور تجاری کشت می گردد.

خصوصیات ظاهری : گاندریا همیشه سبز بوده و ارتفاع آن تا 25 متر نیز می رسد. برگها نیزه ای تا بیضی شکل هستند. طول آنها بین 13 تا 45 سانتی متر و عرض آنها 5 تا 7 سانتی متر می رسد. میوه ها سبز رنگ هستند و هنگام رسیدن به رنگ زرد تا نارنجی در می آیند.
قطر آنها 2 تا 5 سانتی متر می رسد. میوه یک بذر بزرگ دارد که خوراکی است.
رِنج مزه ی میوه از شیرین تا ترش موجود است. مقدار کمی تربانتین دارد. گلها کوچک و کرِمی رنگ بوده و در گل آذین پانیکول ظاهر می گردند. گلدهی در تایلند از نوامبر تا دسامبر و میوه دهی از آوریل تا مِی است.
در اندونزی گلدهی از ژوئن تا نوامبر و میوه دهی از مارس تا ژوئن است. بذر آن بنفش روشن است و خوراکی نیز بشمار می رود.


شرایط محیط رشد: گاندریا در ارتفاعات بالای 305 متر دیگر یافت نمی شوند و بهتر است که در مناطق و نواحی پست تر کاشته شود.
خاک آن باید حاصلخیز بوده و رطوبت بالایی داشته باشد. گاندریای زینتی در سایه میوه هایی شیرین ، خوشمزه و جذاب را تولید می کند.
خاک آن باید از زهکشی خوبی برخوردار باشد.
خواص درمانی و کاربردها: میوه های گاندریا بصورت خام یا پخته در شربت ها استفاده می گردد. تمام قسمت میوه نرسیده را کوبیده یا پودر میکنند تا در ادویه ها استفاده گردد. برگ های جوان نیز در سالاد ها استفاده می شود و این سالاد ها همراه با همان ادویه ها استفاده کرد.
این میوه حاوی کلسیم و فسفر بوده و همچنین آهن ، ویتامین A ، ویتامین B1 ، ویتامین B2 ، نیاسین و ویتامین C است.
این گونه درختی بعنوان گیاه زینتی نیز در فضای سبز کشت می گردد.


نحوه تکثیر گیاه : عموما از طریق بذر تکثیر یافته و دانهال ها (گیاهان حاصل از بذر) برای چند ماه نیاز به سایه دارند.
همچنین می توان از روش خوابانیدن هوایی نیز به افزایش آن اقدام کرد.
در برخی منابع از پیوند نیز برای تکثیر گاندریا نام برده شده است.
در روش پیوند و خوابانیدن هوایی رسیدن به بلوغ سریعتر بوده و زودتر به گلدهی و میوه دهی می رسد.


: منابع

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
P دستورالعمل توليد نهال انبه میوه کاری 7
زهرا فرشید کاشت عملی انبه میوه کاری 28

Similar threads

بالا