گالوانیزه کردن پیچ جه جوریه؟

khosroshahiy

مدیر بازنشسته
با گالوانیزه کردن ÷یچ مهره به ÷یچ بسته نمیشه با بزرگ انتخاب کردن مهره هم بسته نمیشه؟
چه جوره ÷یچ و مهره رو گالوانیزه می کنن؟

مرسی