کنترل ربات متحرک

navid2950

New memberسال 2013 | 750 صفحه | ISBN: 9780124170490 | 26,19 MB |


دانلود کتاب

معرفی: کتاب “کنترل ربات متحرک” یک مطالعه کامل و مختصر از روش‌های مدل‌سازی، کنترل و هدایت‌کردن برای ربات‌ها و کنترلگر‌های متحرک چرخ‌دار غیر هونولومیک و چندوجهی، فراهم می‌کند.
این کتاب با یک مطالعه از درایوهای ربات متحرک و مدل‌های پویا و حرکتی مربوطه و مباحثی در زمینه سنسورهای مورد استفاده در رباتیک متحرکت آغاز می‌شود. سپس به بررسی انواع کنترلر‌های مبتنی بر مدل، مجزا از مدل و مبتنی بر دیدگاه با اثباتی واحد از ثبات آنها و عملکرد ردیابی آنها، همچنین بررسی مشکلات مسیر، حرکت و برنامه‌ریزی وظایف به‌همراه موضوعات محلی‌سازی و نقشه‌برداری، می‌پردازد.ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است."پلو تارک"


 

saraiii74

New member
لطفا یک روش برای کنترل سرعت آرمیچر با دور آهسته پیشنهاد بفرمایید
 

Similar threads

بالا