کنترل بازخوردی سیستم های دینامیکی

arjanizary

New member
 • عنوان کتاب:
  کنترل بازخوردی سیستم های دینامیکی
 • نویسنده(گان):
  جنه اف. فرانکلین، جی. دیوید پاول، عباس امامی نائینی
 • :Book title
  Feedback Control of Dynamic Systems
 • :Author(s)
  Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini

Book link: Direct
Solutions manual link: Direct


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا