کمک

صدای سکوت

عضو جدید
کاربر ممتاز
چرا وقتی لاتکس پشت نمد در تکمیل موکت قرار میگیرد استحکام آن از نمد لاتکس نخورده کمتر است
 
بالا