کلوپ آبیدلان.

Saeed.bi

کاربر ممتاز
در رهگذار گمشدگانِ غبارها / بر بادها نوشته بسی یادگارها
کز این گذر گذشته فراوان سوار و اسب / نه از اسب خبری آمدست نه سوارها
رفتند و گمشدند و از آنان فسانه ای / بر جای مانده در نفسِ روزگارها
.
.
یاد باد هر چه ز ما ماند در این دِیرِ خراب
.
.
دلتنگ همه دوستان
شاد باشید و آبی...
 

Aghrab Khatoon

کاربر ممتاز
در رهگذار گمشدگانِ غبارها / بر بادها نوشته بسی یادگارها
کز این گذر گذشته فراوان سوار و اسب / نه از اسب خبری آمدست نه سوارها
رفتند و گمشدند و از آنان فسانه ای / بر جای مانده در نفسِ روزگارها
.
.
یاد باد هر چه ز ما ماند در این دِیرِ خراب
.
.
دلتنگ همه دوستان
شاد باشید و آبی...
:D
 

Aghrab Khatoon

کاربر ممتاز
عضویت هر جفتمون که بیشتر از ایناس
من سال 2009 اومدم
شما رو نوشته 2008
خخخخخخخخ
الکی الکی قدیمی شدیما
 

Aghrab Khatoon

کاربر ممتاز
آری
یادمه تو همه ی گروهها از همه کوچکتر بودم
جالبه برام
اصلا انگار نه انگار ده سال گذشته
 

Similar threads

بالا