کلوپ آبیدلان.

Saeed.bi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در رهگذار گمشدگانِ غبارها / بر بادها نوشته بسی یادگارها
کز این گذر گذشته فراوان سوار و اسب / نه از اسب خبری آمدست نه سوارها
رفتند و گمشدند و از آنان فسانه ای / بر جای مانده در نفسِ روزگارها
.
.
یاد باد هر چه ز ما ماند در این دِیرِ خراب
.
.
دلتنگ همه دوستان
شاد باشید و آبی...
 

Aghrab Khatoon

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در رهگذار گمشدگانِ غبارها / بر بادها نوشته بسی یادگارها
کز این گذر گذشته فراوان سوار و اسب / نه از اسب خبری آمدست نه سوارها
رفتند و گمشدند و از آنان فسانه ای / بر جای مانده در نفسِ روزگارها
.
.
یاد باد هر چه ز ما ماند در این دِیرِ خراب
.
.
دلتنگ همه دوستان
شاد باشید و آبی...
:D
 

Similar threads

بالا