کلوپ آبیدلان.

Aghrab Khatoon

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چاق که نشدم ولی یکم بهتر شدم
جویای کاریم...ازمون نفتو اومدیم بدیم رفت رو هوا
تو چ میکنی؟ بچه شهر ری!!
شهرري دانشگاهم بود
نه خودم
چطوري ديگه
بابا از اول ميرفتي تو راديو يا مجله ديگه
زن نگرفتي؟؟
پير شديا
 

Similar threads

بالا