[کتاب]Robot Modeling and Control

negin17h

مدیر تالارهای مهندسی کامپیوتر و رباتیکمتخصص #C
مدیر تالار
Robot Modeling and Control


by: Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. VidyasagarNumber of Pages : 419
Size : 6.87 MB

Download Link

 

BaBak.Turk

اخراجی موقت
من دنبال جزوه رباتیک دانشگاه واشنگتن هستم..می تونید کمک کنید.
 

Similar threads

بالا