[کتاب صوتی] : زن زیادی ، اثر جلال آل احمد

EECi

مدیر بازنشسته


فصل اول کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» این کتاب در سال 1341 به نگارش درآمده است «سمنوپزان، توصیفی دقیق از یک مراسم زنانه سمنوپزانه است. نویسنده با وارد شدن به فضایی کاملا زنانه، قدرت تاثیر عقاید خرافی در جامعه را نشان می دهد» (30:55)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/1-ZaneZiyadi_jalalAlahmad_C_109963.mp3
بخش اول از فصل دوم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «خانم نزهت الدوله گزارشی است از سه ازدواج ناموفق یک زن که بصورت بیوگرافی بیان شده است» (16:24)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/2-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[1]_C_109962.mp3
بخش دوم از فصل دوم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «خانم نزهت الدوله گزارشی است از سه ازدواج ناموفق یک زن که بصورت بیوگرافی بیان شده است» (18:42)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/2-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[2]_C_109961.mp3

منبع :
کد:
http://www.tebyan.net
ادامه دارد....

کتاب زن زیادی را از تاپیک دریافت کنید :
کد:
http://iran-eng.com/showthread.php/247946-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
 

EECi

مدیر بازنشسته
ادامه...

بخش اول از فصل سوم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «دفترچه بیمه بیشتر در فضایی مردانه و فرهنگی می گذرد و داستانی قابل تعمق دارد» (19:57)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/3-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[1]_C_109960.mp3
بخش دوم از فصل سوم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «دفترچه بیمه بیشتر در فضایی مردانه و فرهنگی می گذرد و داستانی قابل تعمق دارد» (24:21)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/3-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[2]_C_109959.mp3


فصل چهارم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «عکاس بامعرفت، نگاهی به تبعیض های اجتماعی دارد و ماجرایی بسیار ساده از عکاسی است که می خواهد عیب افراد را بپوشاند» (11:20)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/4-ZaneZiyadi_jalalAlahmad_C_109958.mp3


بخش اول از فصل پنجم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» « نویسنده در این فصل گرفتاریها و رنج های طبقات مختلف اجتماع را در نظر دارد و بصورت بیوگرافی بیان شده است» (20:43)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/5-zaneZiyadi_Jalalalahmad[1]_C_109957.mp3
بخش دوم از فصل پنجم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «نویسنده در این فصل گرفتاریها و رنج های طبقات مختلف اجتماع را در نظر دارد و بصورت بیوگرافی بیان شده است» (17:10)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/5-zaneZiyadi_Jalalalahmad[2]_C_109955.mp3فصل ششم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «این داستان نگاهی دارد به فضای اجتماعی جامعه و نگرانیهای افرادی که در آن جامعه زندگی می کنند» (21:58)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/6-zaneZiyadi_Jalalalahmad_C_109954.mp3فصل هفتم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «نویسنده در این داستان قصد دارد احساس نگرانی خود را از جامعه نشان دهد» (14:33)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/7-zaneZiyadi_Jalalalahmad_C_109953.mp3


بخش اول از فصل هشتم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «مسلول، در این داستان هم همچون داستانهای دیگر رد پایی از فقر و ناتوانی افراد جامعه دیده میشود» (15:49)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/8-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[1]_C_109952.mp3
بخش دوم از فصل هشتم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» «نویسنده در این داستان هم همچون داستانهای دیگر رد پایی از فقر و ناتوانی افراد جامعه را نمایان می سازد» (23:09)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/8-ZaneZiyadi_jalalAlahmad[2]_C_109951.mp3فصل نهم کتاب گویای «زن زیادی»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گویندگان: «غلامحسین مراقبی و فاطمه رکنی» « نویسنده در این فصل صحنه هایی تکان دهنده از فقر و نادانی و عقب افتادگی در جامعه را به تصویر می کشد. این داستان درباره زنی است زشت روست که پس از چند روز از ازدواجش او را به خانه پدری اش برمی گردانند. این داستان با توصیفاتی واقعی از اتفاقات و احساسات این دختر همراه است» (29:38)
کد:
http://snd1.tebyan.net/1391/05/9-ZaneZiyadi_jalalAlahmad_C_109950.mp3منبع:
کد:
www.tebyan.net
 
بالا