کتابهای خوردگی یا corrosion

حــامد

مدیر بازنشسته
شامل:
مباني مهندسي خوردگي
تعريف خوردگي
انواع خوردگي
مكانيزم خوردگي الكترو شيميايي
EMF سري
رويين شدن
خوردگي گالوانيكي
خوردگي يكنواخت
خوردگي شياري و حفره ايي
خوردگي پيل غلظتي
خوردگي بين دانه ايي
خوردگي تحت تنشي
خوردگي سايشي
شكنندگي هيدروژني
روشهاي معمول براي اندازه گيري و گزارش سرعت خوردگي
روش اندازه گيري توسط رينگ كوپنها
علل خوردگي حين حفاري
فاكتورهاي مؤثر در خوردگي
خوردگي اكسيژني
پيل خوردگي
دي پولاريزاسيون كاتد
فاكتورهاي مؤثر در خوردگي اكسيژني
تشخيص و اندازه گيري خوردگي اكسيژني
راه درمان خوردگي اكسيژني
مراحل درمان اكسيژن
محدوديت مواد جاذب اكسيژن
ممانعت كننده هاي كرميتي
عوامل بازدارنده خوردگي اكسيژني
خوردگي ناشي از گاز دي اكسيد كربن( خوردگي شيرين)
تعيين مقدار گاز دي اكسيد كربن در گلهاي حفاري
راه درمان گاز دي اكسيد كربن
رسوبات
خوردگي ناشي از گاز هيدروژن سولفوره ( خوردگي ترش)
فاكتورهاي مؤثر در خوردگي گاز هيدروژن سولفوره
مسموميت گاز هيدروژن سولفوره
راه درمان هيدروژن سولفوره
رابطه حد خستگي ساقه حفاري با سيال حفاري
H2S پيشنهادات عملي براي كاهش شكست در محيط
خواص متالورژيكي و شيميايي لوله هاي حفاري
باكتريها
تركيبات سيال حفاري
گازهاي محلول
عناصر كاني
فاز جامد گلهاي حفاري
شناسايي مواد شيميايي تشكيل دهنده سيال حفاري
خوردگي موضعي
مكانيزم خوردگي موضعي
مبارزه با خوردگي موضعي
خوردگي سايشي
روشهاي مبارزه با خوردگي سايشي
خوردگي يكنواخت
خوردگي تر
آلودگيهاي اتمسفريك
طريقه انتخاب پوشش مناسب .
روشهاي آماده سازي سطح
روشهاي رنگ زني
رنگزني با بروس
رنگزني با غلتك
رنگزني به روش پاشش
تضمين كيفيت
مراحل بازرسي
ساباندن توسط حلال
آزمايش با سمباده
آزمايش سختي
آزمايش انعطاف پذيري
آزمايش مقاومت به ضربه
آزمايش هاي سرعتي
آزمايش سفت شدن
آزمايش چسبندگي
عيوب رنگ
دستورالعمل رنگ آميزي
الزامات رنگ
استانداردهاي رنگ آميزي
سيستم هاي رنگ
خوردگي و كنترل آن در لوله مغزي سيار
CT خوردگي
آزمايشات قبل از عمليات
CT بررسي آزمايشگاهي خوردگي
CT بازرسي
خوردگي در فرآيند حفاري زير تعادلي
تشخيص و پايش (مانيتورينگ) خوردگي
مهندسي خوردگي
مهندسي سايش
بررسيهاي قبل از عمليات
فرآيند عمليات
فرآيند خوردگي تحت تنشي سولفيدي رشته حفاري
درمان سيال حفاري فرو تعادلي آلوده شده
پايش(مانيتورينگ) خوردگي توسط الكترودهاي مقاومت الكتريكي
پايش(مانيتورينگ) خوردگي توسط نمونه هاي حلقوي (رينگكوپن)
داده هاي رينگكوپن خوردگي
خوردگي در آب دريا و حفاظت كاتدي
تاريخچه حفاظت كاتدي
خوردگي در آب دريا
خوردگي پيل اختلاف دمشي
خوردگي بوسيله موجودات زنده
مناطق جزر و مد و پاشش
حفاظت كاتدي
سيستم حفاظت كاتدي از نوع آند هاي فدا شونده
مقايسه سيستم آند فدا شونده و اعمال جريان
منابع
 

پیوست ها

  • iraneng.pdf
    6.9 مگایابت · بازدیدها: 0

hmdjml

مدیر تالار مهندسی نفت
Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production (Wiley Series in Corrosion)

Robert Heidersbach

download:
en.bookfi.org/book/1399189
 
آخرین ویرایش:

hmdjml

مدیر تالار مهندسی نفت
Corrosion Resistant Alloys for Oil and Gas Production: Guidance on General Requirements and Test Methods for H2S Service (matsci)

EFC 17

download:
en.bookfi.org/book/1507148
 
آخرین ویرایش:

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
[دانلود کتاب] خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت

[دانلود کتاب] خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت

خسارتهای ناشی از خوردگی وسایل حفاری چاههای نفت ، اخیراً به مقدار زیادی مورد توجه پیمانکاران و کارفرمایان قرار گرفته است . بنابراین آشنایی مهندسان گل با اثر سیال حفاری بر روی ساقه حفاری و وسایل درون چاهی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . یکی از مهمترین وظایف مهندسان گل شناخت انواع خوردگی ، روش اندازه گیری میزان خوردگی ، تعیین نوع خوردگی و روش مبارزه با آن می باشد .

درست است که خوردگی فلزات ، فرآیندی طبیعی است،اما از آنجا که فلزات ، مصارف گسترده ای در جهان امروزی دارند ، این معضل به پدیده ای ناخوشایند تبدیل شده که دنیای اطراف ما را احاطه کرده است. خوردگی در اکثر محیط های آبی ، غیرآبی و حتی بدن انسان روی میدهد . بنابراین علاوه بر وسایل خانه ، اتومبیل ، تجهیزات صنعتی و لوله های نفت و گاز که مورد حمله خوردگی قرار میگیرند ، فولادهای ضدزنگی که به عنوان چاقوهای جراحی استفاده میشوند و حتی پلاتین هایی که در موارد شکستگی استخوان در بدن انسان به کار میروند هم از خطر خوردگی در امان نیستند و به همین دلیل اگر این فولادهای ضدزنگ بدون داشتن استانداردهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرند ، میتوانند عوارض خطرناکی مثل فوت یا قطع عضو را همراه داشته باشند.


در فرآیند خوردگی ، واکنش فیزیکی–شیمیایی متقابلی بین فلز و محیط اطرافش ایجاد میشود و به طور کلی با 3 روش اتلاف ماده و ا نرژی ، زیان های اقتصادی (خسارت مستقیم و غیرمستقیم از قبیل تعطیل کار ، آلودگی تولیدات و …) و در نهایت زیان های زیست محیطی و ایمنی به بشر زیان میرساند . به این ترتیب خوردگی را باید یکی از معدود موارد طبیعی دانست که اثر خود را هم در مراحل ساخت ، تولید و بهره برداری نمایان میسازد و هم منابع عظیمی را در مرحله حفاظت و نگهداری به خود اختصاص میدهد ؛ به این معنی که برای جلوگیری از خسارت های اقتصادی و زیست محیطی ناشی از خوردگی باید انرژی و هزینه زیادی صرف شود .

به همین دلیل در حال حاضر یکی از مهم ترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی ، پدیده خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت های صنایع مطرح میشود .


این زیان ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه های مربوط به فناوری های کنترل خوردگی ، بخش عظیمی از پژوهش ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است . این مطالعات به تدوین استراتژی ها ، قوانین ، آیین نامه ها و رو شهای موثری در زمینه پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان مدیریت خوردگی مورد مطالعه قرار میگیرند . در کشور ما نیز بخصوص به دلیل جاگیری صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، در مناطق مستعد پدیده خوردگی ، بررسی این پدیده و مدیریت آن ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.


در این پست مطلبی تحت عنوان خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت مربوط به انواع خوردگی مکانیزم خوردگی راه درمان خوردگی فاکتورهای موثر در خوردگی و … به صورت پی دی اف جهت دانلود قرار داده شده است.


تعداد صفحات : 278 صفحه
 

پیوست ها

  • خوردگی درصنعت حفاری چاه های نفت(www.chemical-eng.ir).pdf
    4.8 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:
بالا