کالیبراسیون مدل پلیت در بهینه سازی عملکرد خوشه هیدروسیکلون کارخانه فرآوری طلای آق‌دره

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
اکبر فرزانگان ؛ علی ابتداعی قلائی
دانشگاه تهران

چکیده
در کارخانه فرآوری طلای آق‌دره اندازه ذرات حاصل از خردایش در فرایند‌ فروشویی طلا اهمیت زیادی دارد. به­همین دلیل، بهبود عملکرد خوشه هیدروسیکلون به­منظور کاهش اندازه ذرات سرریز به کمتر از 70 میکرون (وضعیت کنونی) تاثیر زیادی در افزایش بازیابی طلا دارد. در این تحقیق بهینه­سازی عملکرد خوشه هیدروسیکلون با کاربرد مدل تجربی پلیت (Plitt) و کالیبراسیون آن و شبیه‌سازی فرایند طبقه‌بندی انجام گرفته است. پس از انجام دو مرحله نمونه­برداری از جریان­های هیدروسیکلون و تجزیه سرندی آنها، داده­های توزیع اندازه ذره و دبی جریان­های اندازه­گیری شده اولیه موازنه جرم شدند. سپس با استفاده از نرم­افزار BMCS [ii] توزیع اندازه ذره جریان­های سرریز و ته­ریز در نمونه­برداری مرحله اول پیش­بینی و کالیبراسیون پارامترهای مدل پلیت به منظور مدل­سازی دقیق عملکرد هیدروسیکلون در محیط نرم­افزار Excel انجام شد. پس از اعتبارسنجی مدل کالیبره شده پلیت توسط نمونه­برداری مرحله دوم، شبیه­سازی هیدروسیکلون با نرم افزار BMCS انجام شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که با سرریز و ته ریز به ترتیب با اندازه قطر‌های 75 و 70 میلی­متر، با تعداد 6 سیکلون فعال اندازه معادل ۸۰ درصد عبوری محصول تقریبا به 5/68 میکرون کاهش یافت. همچنین با سرریز و ته‌ریز به ترتیب با اندازه قطرهای 94 و 53 میلی­متر با تعداد 6 سیکلون فعال، پارامتر تیزی یا دقت جدایش، m، با 38/2 برابر افزایش، از ۱/۱۸ به 81/2 رسید که نشان‌دهنده طبقه‌بندی‌ دقیق‌تر ذرات است.
کلیدواژگان
طبقه‌بندی؛ هیدروسیکلون؛ خردایش؛ مدل سازی و شبیه‌سازی؛ فراوری طلا؛ بهینه‌سازی؛ آق‌دره
_______________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/j2bsh3ywrk4x5gw/IJME17291301945400.pdf
 
بالا