چگونه عكاس خوبي باشيم؟

magnet

عضو جدید
يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.

بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.

يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.

بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.

عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.

عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.

با عكاسي كسي چيزي نمي گويد بلكه شخصي آنچه را بايد گفته شود به نمايش مي دهد.

اگر شما عكاس ماهري باشيد حتي از گرد و غباري كه روي لنز نشسته است براي گرفتن عكس بهتر كمك مي گيريد.

از اساتيد عكاسي پيروي كنيد تا زمانيكه خودتان يكي از آن اساتيد شويد.

ابتدا يك گل را بشناسيد سپس از آن عكس بگيريد.

دوربين را براي مدت طولاني كنار نگذاريد اين براي هر دوي شما (عكاس و دوربين) مضر است.

يك دوربين پيشرفته لزوماً عكسهاي عالي نمي گيرد.

بسياري از عكاسان بيشتر نگران وضوح ظاهري عكس هستند تا مفهوم آن.

درباره عكاس با دوربينش قضاوت نكنيد بلكه با عكسهايش در مورد او قضاوت كنيد.

شما عكاس خوبي مي شويد اگر بدانيد كه چه چيزي سبب مي شود شما عكاس بدي باشيد.

خوب است كه نسبت به فيلمي كه استفاده مي كنيد حساس باشيد.

يك عكاس خوب سوژه عكاسي را حتي از پشت يك مه غليظ توصيف مي كند.

دوربين هاي اتوماتيك لزوماً عكسهاي زيبايي نمي گيرند آنها فقط متخصص فني خوبي هستند نه يك هنرمند خوب.منبع
 

Similar threads

بالا