چکیده مقالات سمینار «بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات» بررسی شد

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز


جلسه ی شورای علمی سمینار «بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات» با حضور چهره های شاخص علمی، پژوهشی و هنری کشور، روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه سال جاری در تالار امیرخانی خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش شبکه ی خبری هنرمندان ایران، شورای علمی این سمینار که متشکل از دکتر اسماعیل آذر، مهندس سید محمد بهشتی، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر حسن بلخاری، دکتر محمدرضا خاکی، دکتر حبیب الله درخشانی، دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا، دکتر علی عباسی، دکتر بهنام کامرانی، دکتر جمال کامیاب، دکتر محمد رضا مریدی، دکتر سید عبدالامیر نبوی، مهندس سجاد یارزاده، علیرضا قاسمخان، احمد شاکری، دکتر بهمن نامور مطلق و دکتر مجید سرسنگی می باشند، از میان ۱۵۰ چکیده ی ارسال شده به دبیرخانه ی این سمینار، ضمن بررسی چکیده های ارسال شده، چکیده های منتخب را برای ارائه ی مقالات نهایی انتخاب کردند. در آغاز این جلسه و پیش از بررسی چکیده ی مقالات دریافت شده، اعضای شورای علمی سمینار به بحث و تبادل نظر درباره ی سیاست های کلی ارزیابی و بررسی مقالات پرداختند و با توجه به محورهای تخصصی و رویکردهای بینامتنی و بیناهنری پیش بینی شده در برنامه ریزی سمینار، استقبال پژوهشگران را بسیار مثبت ارزیابی کردند. همچنین دکتر بهمن نامورمطلق معاون پژوهشی خانه ی هنرمندان ایران نیز بر استمرار رویکرد بینارشته ای در برگزاری سمینار تاکید و نسبت به سطح کیفی مقالات تایید شده ابراز رضایت کرد. سمینار «بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات» با موضوعاتی همچون ادبیات، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، معماری و شهرسازی و طراحی شهری، توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و خانه ی هنرمندان ایران و با همکاری نهادهای علمی، روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه سال جاری در سالن استاد جلیل شهناز خانه ی هنرمندان ایران برگزار می‌شود. گفتنی است مقالات پذیرفته شده در کتابچه‌ی چکیده‌ی مقالات سمینار، و همچنین گزیده‌ای از مقالات همایش پس از تصویب شورای علمی، به صورت کتاب به انتشار خواهد رسید.
 
بالا