چهارچوب تحلیلی و روش شناسی باززنده سازی بافت ها و محلات تاریخی . نمونه موردی محله بازار شاه کرمان

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:

چهارچوب تحلیلی و روش شناسی باززنده سازی بافت ها و محلات تاریخی . نمونه موردی محله بازار شاه کرمان

نویسندگان:
محمد هادی غیائی
پروین پرتوی
محمدرضا فرزاد بهتاش
چکیده:

بافت های تاریخی شهرها، دربردارنده ارزش های تاریخی_ فرهنگی بوده و میراثی گرانبها برای نسل های آتی به شمار می آیند. آنها آموزه هایی از خرد جمعی انسان ها را که ضمن برخورداری از تجربه، هنر، حس مکان و جهان زیستی آدمیان است، به نمایش می گذارند. از این رو رها کردن بافت های تاریخی، انسان معاصر را از بهره گیری عالمانه از تجارب گذشته و قرار گرفتن در مسیر تداوم تاریخی که رمز بقای هر فرهنگی است، باز می دارد. .......

واژگان کلیدی:
بافت تاریخی، باززنده سازی و احیاء، محله بازار شاه کرمان

مشاهده پیوست charchobe tahlili.pdf
 
بالا