چرا بدون علت وزنمان زیاد می شود؟

Miss doctor

کاربر ممتاز
نتایج یک پژوهش نشان می دهد حفظ تناسب اندام و لاغر ماندن برای بعضی اشخاص سخت تر از سایرین است و این عدم کنترل به این علت است که کانون سیری در مغز این اشخاص آرامتر عمل کرده و دیرتر پیام سیری را به معده ارسال می کند. این نوع مکانیسم مغزی موجب پرخوری و در نتیجه چاقی می شود.
این مطالعه اثبات کرد که رژیم غذایی همیشه تنها عامل اضافه وزن و چاقی نیست، بلکه ژنتیک و مکانیسم های پیچیده مغزی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. به همین دلیل است که برخی افراد هیچ وقت موفق به کنترل وزن خود نمی شوند و همواره از اضافه وزن و چاقی رنج می برند.


برای انجام این تحقیق، ارتباطات مغزی و پایانه های عصبی موش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در برخی موش ها پایانه های عصبی کندتر عمل کرده و پیام سیری را با تاخیر به معده می فرستند، در نتیجه این موش ها در هر وعده، بیشتر غذا می خورند و در نهایت چاق تر از سایر موش ها می شوند.

منبع-www.seemorgh.com/health
 

ayja

کاربر ممتاز
عمل کوچک کردن معده میتونه کمک موثری در رسیدن به وزن متعادل و جلوگیری از چاقی بشه.
 
بالا