چرا باید از داروی دورزولامید/ تیمولول استفاده کنیم

Miss doctor

عضو جدید
کاربر ممتاز
چرا باید از داروی دورزولامید/ تیمولول استفاده کنیم

[COLOR=#3D3D3D !important]

ترکیبی از دورزولاماید و تیمولول برای درمان بیماریهای چشم، از جمله گلوکوم و فشار خون بالا چشم استفاده می شود، که در آن افزایش فشار می تواند به از دست دادن تدریجی بینایی منجر شود. دورزولاماید و تیمولول برای بیمارانی که به داروی دیگری پاسخ نداده استفاده می شود. دورزولاماید در رده داروهای مهار کننده به نام کربونیکموضعی است. تیمولول در رده داروهای مسدود کننده بتا موضعی است. دورزولاماید و تیمولول کاهش فشار در چشم با کاهش تولید مایعات طبیعی در چشم است

نام تجاری
COSOPT , Zilomole


اشکال دارویی
Sterile Eye Drops:
Dorzolamide 2% and
Timolol 0.5%​
موارد مصرف
درمان افزایش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز
جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Dorzolamide و Timolol مراجعه نمائید.مصرف در بارداری
گروه Cفارماکوکینتیک
دفع: این دارو و متابولیتهای آن درصورت جذب سیستمیک بطور عمده از طریق ادرار دفع می‌شوند.مقدار مصرف
درمان افزایش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز
بالغین: یک قطره از دارو در چشم مبتلا یا هر دو چشم،‌ هر 8 ساعت یکبار چکانده می‌شود.
جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Dorzolamide و Timolol مراجعه نمائید.
منبع-yourdoctor​[/COLOR]​
 
بالا