پوستر شهدا

مرتضی ساعی

کاربر فعال دفاع مقدس
کاربر ممتاز
 

مرتضی ساعی

کاربر فعال دفاع مقدس
کاربر ممتاز


شهادت را نه در جنگ ، در مبارزه می دهند
ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم
غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند
(( شهید سید مرتضی آوینی))
 

Similar threads

بالا