پروژه ترجمه دوزیانه و تدریس کتاب زمین آمار کاربردی

vahab_asefi

New member
بخشی از زمین‌آمار که به معرفی ابزارها و روش‌ها و نحوه‌ی کاربرد آن‌ها در سازماندهی و تفسیر داده‌ها می‌پردازد در اصطلاح زمین‌آماری کاربردی نامیده می‌شود. مراجع گوناگونی در این زمینه وجود دارد که یکی از مشهورترین آن‌ها کتاب "An Introduction to Applied Geostatistics" نوشته‌ی Edward H. Isaaks و R. Mohan Srivastava چاپ ۱۹۹۰ است.

فرآیند تدریس این کتاب ارزشند از دانآموز 28 آغاز و در زمان تدوین این دانآموز به ناگاه به ترجمه و تدریس کامل ارتقا یافت. دانآموز شماره‌ 33 نخستین ترجمه تخصصی در کشور است که به صورت متن دوزبانه همراه با فیلم تدریس محتویات منتشر می‌شود. در این دانآموز فصل ۲ کتاب مذکور مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته است. ترجمه فصل به صورت خط به خط در کنار متن اصلی صورت گرفته است تا مخاطب پیوسته با متن اصلی و کلیدواژه‌های آن در ارتباط باشد. فیلم آموزشی به نوعی یک جلسه کلاس دانشگاهی را تداعی می‌کند که موضوع آن تدریس زمین‌آمار بر اساس یک کتاب مرجع است.

دانآموز شماره 33 - زمین‌آمار کاربردی (Applied Geostatistics) / فصل 2- توصیف تک‌متغیری
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
5 جزوه درسی طراحی پروژه های ژئوفیزیکی اکتشاف 1

Similar threads

بالا