پروتئین جدیدی در شیر برای درمان برخی از بیماری های خونی شناسایی شد

mastane20

کاربر ممتاز
'محمدحسین یادگاری' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، این اقدام را از دستاوردهای جدید تحقیقاتی در موسسه رویان بیان كرد و اظهار داشت: این تحقیق بر روی حیوانات تراریخت 'شنگول و منگول' در حال انجام است.وی گفت: از شیری كه از طریق حیوانات به دست می آید پروتئین مخصوصی با همكاری موسسه پاستور به صورت بیوراكتور به دست می آید كه نتایج آن در آینده اعلام می شود.یادگاری گفت: در كارهای اولیه، وجود این پروتئین در شیر شناسایی شده است و تولید محصول دائمی و كامل قابل عرضه به بازار، نیازمند كارهای تحقیقات مهمی است.رییس جهاد دانشگاهی كشور گفت: با تكمیل شدن این تحقیقات، نتایج آن توسط دست اندركاران موسسه رویان اعلام می شود.جهاد دانشگاهی در عرصه تحقیقات و پژوهش دارای سه پژوهشكده رویان فعال در سلول های بنیادی، ابن سینا فعال در سلولهای بنیادی و آنتی بادی ها و پژوهشكده علوم انسانی است.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
orkidehm پروتئین لپتن بیوشیمی 0
orkidehm پروتئین ها بیوشیمی 1

Similar threads

بالا