پاروپوینت های مرتبط با محیط زیست

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
در این تاپیک پاورپوینت های آماده مرتبط با موضوعات محیط زیستی به اشتراک گذاشته می شود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

فایل پاورپوینت “ کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو
 

پیوست ها

 • workshop_on_applications_of_nanotechnology_in_the_environment_new_energy.rar
  5.6 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اکولوژی عمومی

اکولوژی عمومی

فایل پاورپوینت “ اکولوژی عمومی
 

پیوست ها

 • www.iranzist.ir.rar
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
آلودگی های زیست محیطی

آلودگی های زیست محیطی

فایل پاورپوینت “ آلودگی های زیست محیطی ”
 

پیوست ها

 • alodegi.rar
  281.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار

گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار

فایل پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار
 

پیوست ها

 • Poison_gas_dust_stained_environment_noise_pollution_causing_flammable_materials_container_under_.rar
  169 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شما آگاهید، پس مسئولید!

شما آگاهید، پس مسئولید!

فایل پاورپوینت “ شما آگاهید، پس مسئولید!
 

پیوست ها

 • Important_air_pollution_living_Oil.rar
  6.2 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
Photoacoustic Spectroscopy

Photoacoustic Spectroscopy

فایل پاورپوینت “ Photoacoustic Spectroscopy
 

پیوست ها

 • Pas.rar
  838.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات

تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات

فایل پاورپوینت “ تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات
 

پیوست ها

 • particulate.rar
  115.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مباحثی در خصوص عوامل

مباحثی در خصوص عوامل

فایل پاورپوینت “ مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار
 

پیوست ها

 • mail.rar
  312.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
باران اسیدی

باران اسیدی

فایل پاورپوینت “ باران اسیدی
 

پیوست ها

 • baran-acidi.rar
  964.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
آلودگیهای زیست محیطی و محیط خانه

آلودگیهای زیست محیطی و محیط خانه

فایل پاورپوینت “ آلودگیهای زیست محیطی و محیط خانه
 

پیوست ها

 • polution.rar
  639.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Beat

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کاربردهای یونیزاسیون هوا ( Applications Of Air Ionization )

کاربردهای یونیزاسیون هوا ( Applications Of Air Ionization )

فایل پاورپوینت “ کاربردهای یونیزاسیون هوا ( Applications Of Air Ionization )
 

پیوست ها

 • Ionization.rar
  528.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
محیط زیست شهری

محیط زیست شهری

فایل پاورپوینت “ محیط زیست شهری
 

پیوست ها

 • mohitzist-shahr.rar
  111.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
سیستم مدیریت

سیستم مدیریت

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 

پیوست ها

 • HSE.rar
  0 بایت · بازدیدها: 0

Beat

متخصص محیط زیست
کاربر ممتاز
سیکلون ها
برای کنترل ذرات در آلودگی هوا
 

پیوست ها

 • cyclone.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)

گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)

فایل پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)
 

پیوست ها

 • uv kandzodaei.rar
  653 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها

نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها

پاورپوینت “ نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها
 

پیوست ها

 • ITP_Zedde.rar
  43.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Beat

متخصص محیط زیست
کاربر ممتاز
استفاده از وتلندهای روسطحی برای تصفیه فاضلاب
 

پیوست ها

 • FWS.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا