پاراگراف فارسی: شکستنی یا شکست ناپذیر

mars

عضو جدید
[FONT=&quot]هر نوعی از عشق، به معنای آسیب پذیر شدناست[/FONT].
[FONT=&quot]همین که عاشق چیزی یا کسی شدی، قلبت را باید برایشکستن آماده کنی[/FONT].
[FONT=&quot]اگر می‌خواهی مراقب قلبت باشی، آن را به هیچکس نبخش.حتی یک حیوان[/FONT].
[FONT=&quot]آن را در بسته‌ی زیبایی از شادی‌های کوچک و شیک،بسته بندی کن و به کناری بگذار[/FONT].
[FONT=&quot]آن را در گاوصندوق خودخواهی حفظ کن. جایی که مطمئناًهرگز نخواهد شکست[/FONT].
[FONT=&quot]اما به خاطر داشته باشد که آنجا در تاریکی امنیت،بدون حرکت و بدون هوا، تغییر جنس خواهد داد[/FONT].
[FONT=&quot]قلبت همزمان شکست‌ناپذیر و نفوذناپذیر خواهد شد[/FONT].
[FONT=&quot]چون از جنس سنگ شده است[/FONT].
[FONT=&quot]عشق، یعنی آسیب پذیر بودن[/FONT].
[FONT=&quot] و انتخاببا توست…[/FONT]
 

Similar threads

بالا