ویژه‌برنامه روز صنعت و معدن (12 تیرماه)

zarmesh

عضو جدید
Banner.jpgویژه‌برنامه 12 تیرماه روز صنعت و معدن کاری از رسانه اینترنتی
رادیو معدن با اجرای سید علیرضا آشفته، مینا نوروزی، علی دوستی، سید ابوالفضل احمدنژاد و سکینه مظلومی.
تدوینگر و تهیه کننده علی دوستی.
 
بالا