[ویدیو] فیلم کامل آموزش الگوریتم PSO

javad ta

کاربر ممتاز
دانلود رایگان فیلم کامل آموزش الگوریتم PSO
به اضافه دانلود رایگان الگوریتم رقابت استعماری​
پسورد:1997
دانلود رایگان و بدون شرایط فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری

دانلود فیلم - بخش 1 (نکته: همه بخش ها باید دانلود شوند تا کل فیلم قابل extract شدن باشد): سرور1، سرور2، سرور3
دانلود فیلم - بخش 2: سرور1، سرور2، سرور3
دانلود فیلم - بخش 3: سرور1، سرور2، سرور3
 
بالا