وظیفه گاورنر در خودرو

reza._y

New member
گاورنر یک سوپاپ هوشمند است که سرعت گیربکس را کنترل می کند. گاونر به شفت خروجی گیر بکس وصل شده است بنابراین زمانی خودرو سریعتر حرکت می کند او نیز سریعتر می چرخد. در داخل گاور نر یک سوپاپ با فنر بارگذاری شده است. که متناسب با چرخش گاونر باز می شود. بنابراین موقعی که گاور نر سریع بپرخد سوپاپ زیاد باز می شود و پمپ، روغن برای گاورنر را از طریق شفت خروجی تغذیه می کند.

 

Similar threads

بالا