ودانتا، حکمت الهی دین هندو

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
فلسفه
مقاله 5، دوره 40، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 87-106 اصل مقاله (543 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مهدی زمانی
استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
چکیده
در دین هندو مکاتب مختلفی وجود دارد که اصیل‌ترین آن‌ها ودانتا یا حکمت الهی است. این مکتب مفسران متعددی دارد اما برجسته‌ترین تفسیر آن مربوط به شانکارا ، حکیم الهی هند ، است که به مکتب او ودانتای عاری از ثنویت گفته می‌شود. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بحث ازاساسی‌ترین آموزه این مکتب یعنی «وحدت وجود» به توضیح واژه‌های برهما ، آتما ، ایشوارا ، مایا و بودهی پرداخته شود. همچنین در ضمن بحث از «مراتب پنج‌گانه» واقعیت در ودانتا به مقایسه آن با «حضرات خمس» در عرفان اسلامی توجه شده است. در پایان اساسی‌ترین شعار مکتب ودانتا یعنی«آتمن همان برهمن است» با توجه به نحوه ارتباط کثرت با وحدت یا نسبی با مطلق و مخصوصاً با عنایت به آثار رنه گنون و فریتیوف شوئون مورد بحث قرار گرفته است
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
mohsen-gh حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) مرجع دانلود فلسفه 0

Similar threads

بالا