وتیلاتور دراگر evita2

hassan_niazy

مدیر بازنشسته
با تشکر
دستگاه پیام air supply presure hige می دهد در زمان چک دستگاه مرحله تست وصل o2وair را انجام نمی دهد
این پیام مربوط به ورودی اکسیژن دستگاه است . اگر فرض را بر صحت عملکرد دستگه بگذاریم ، مشکلتون از تنظیم فشار کپسول اکسیژنتون هت که احتمالا زیادتر از حد مجاز دستگاه تنظیم شده است . در غیر اینصورت احتمال دارد سنسور های مربوط به کنترل ورودی اکسیژن یا شیرهای برقی مربوطه مشکل پیدا کرده باشند که در این دو حالت و یا هر چیزی غیر از مورد اول حتما باید با خدمت پس از فروش این دستگاه که فکر می کنم شرکت فنون آزمایشگاهی باشه تماس بگیرید و با راهنمایی اونها نسبت به تعمیر دستگاه و یا تقاضای اعزام کارشناس فنی اقدام کنید .
 

s.aghakhani

New member
Alarm cause: a. Compressed air supply pressure too high
b. Absolute pressure sensor defective
Detection: a. During a complete respiration cycle, the maximum of the
value measured by the absolute pressure sensor was
higher than 7 bar absolute.
Suppression: None
Reaction: Generation of: Caution compressed air supply too high
Cancellation: The value measured by the absolute pressure sensor is less
than 7 bar.
Miscellaneous: If, owing to the set concentration, little or even no flow at all is
extracted from the compressed air supply, the compressed air
supply too high message is issued instead of the caution.
Message ranges HPSV Air FiO2 0.97 - 1.00
 
بالا