همه چیز درباره کمک فنر جدید زانو

Miss doctor

عضو جدید
کاربر ممتاز

آرتروز و ساییدگی مفصل یکی از دلایل مهم درد در اعضای بدن است و در این میان ساییدگی مفصل زانو رواج زیادی دارد وسبب ناتوانی در بسیاری از انسانها میشود. آغاز این بیماری با صدمه و نابودی غضروف مفصل زانو است و سبب این صدمه در بسیاری موارد وارد شدن نیروهای زیان آور به مفصل زانو است.

اینک وسیله ای جدید به نام Moximed ابداع شده که سازندگان آن ادعا میکنند میتواند تا حد زیادی موجب مهار نیروهای مضر وارد شده به مفصل زانو شود.

در مرکز این وسیله یک فنر قرار دارد. وقتی که زانو باز میشود فنر این وسیله جمع شده و موجب جذب کردن نیروهای مضر وارد به مفصل میگردد. با خم شدن مفصل زانو، فنرهای این وسیله باز شده و نیرو را آزاد میکنند. این وسیله با عمل جراحی به استخوان های دو طرف زانو متصل میشود و تا مدتی در آنجا باقی میماند.

سازندگان این وسیله ادعا میکنند که با قرار دادن آن با عمل جراحی در کنار مفصل زانو میتوان موجب کاهش فشار وارد شده به غضروف شده و در نتیجه میتوان از درد زانو در مبتلایان به آرتروز و ساییدگی کم کرد. هدف اصلی استفاده از این وسیله کاهش نیروهای وارد به مفصل زانو است تا بدین وسیله بتوان درد بیمار را کاهش داده و نیاز وی را به انجام جراحی های وسیع تر مرتفع کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir
 

Similar threads

بالا