[ هتل ] مهمانسراي اقامت در ديزن از كـِي تو ديزابن ؛ چيدماني همزيست با جنگل

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتازبا سايتي در ميان درختان انبوه گيلاس و كاج در نزديكي شهر يوناگو در ژاپن، " اقامت در ديزِن " در ميان فواصل طبيعي و متعادلي در ميان درختاني با بدنه ي زيبا و برگ هايي فراوان واقع شده و يك مهمانسراي شيك با سبكي همزيست با جنگل را ارائه داده است.بخش هاي اين مهمانسرا به نحوي چيدمان يافته اند كه درخت هاي موجود در سايت دستْ نخورده باقي بمانند و فضاي زندگي در اين ديافراگم طبيعي بصورت حداكثري، تضمين گردد. شيب هاي متفاوت سقف ها، به گسترش شاخه ها مجال مي دهند و در ميان اين شاخ و برگ ها، بهترين نور و تهويه ممكن را براي هر بخش مقدور مي سازند.در منطقه ي ديزن، گاهي ارتفاع برف به دو متر نيز مي رسد؛ به همين دليل معماران اين پروژه از شركت كـِيسوك كاواگوچيك و كِي تو ديزاين تصميم گرفتند تا اين مهمانسرا را بر پيلوت بنا كنند و محل هاي اقامت را در طبقه دوم قرار دهند تا علاوه بر اجازه به عبور نسيم كافي محلي، در فصل تابستان به افزايش رطوبت و كاهش دما نيز كمك نمايند.اين ملاحظات طراحي، به خوبي شرايط زندگي راحت در اين بنا را در طول چهار فصل مهيا مي سازد و هدف اوليه گروه كي تو ديزاين، همزيستي با جنگل را نيز مقدر مي سازد.

فضاهاي زيستي دست نخورده در ميان بخش هاي مختلف

فضاهاي داخلي

فضاهاي داخلي

فضاهاي داخلي

فضاهاي داخلي

فضاهاي داخلي

ديد پرنده

 

Similar threads

بالا