[ هتل ] اقامت گاه ریو بونیتو؛ همگرایی معماری با طبیعت

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
این خانه با حفظ طبیعت پیرامونی خود در کوه های مناطق داخلی ریو بونیتو (برزیل) قرار گرفته، و نقطه ی انتخاب شده برای اقامتی گوشه گیرانه می باشد. مجاورت این خانه با رودخانه عاملی تصمیم ساز درمیان انتخاب های ارائه شده برای چنین پروژه ای است. دو دیوار سنگی 1.10 متری با ضخامت 3.7 اینچ چهار ستون فلزی بر روی سقف و کف را تقویت می کند.
وزن سازه در تضاد با ظرافت فضای خالی است، که (با 10 یا 21 فوت بلندا) توسط دو نورگیر جدا کننده ی طبقه ی بالا از دیوارهای سازه ای افزایش یافته است.در دیوار پشتی پنجره ها از طبقه تا سقف بریده شدند، تا تداوم عمودی نورگیرهای افقی را نشان دهد. از این رو خانه بر روی زمین معلق مانده؛ و از رطوبت و آب و هوای نامساعد محفوظ شده است. چنانچه هم زمان چشم اندازی از رودخانه ارائه می دهد. در دیوارهای سنگی یک اجاق گاز و یک شومینه هر یک در یک سمت از خانه گرمای مؤثر را تولید می کنند. در فضای بیرون وزن و بی وزنی، امر کهنه و مدرن در یک زیستگاه منحصر به فرد با یکدیگر ادغام شده اند.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.منبع:اتود..


 
بالا