[ هتل ]اریک اوون موس و مهمان خانه ی آرونوف؛ نیمه مخروط بی ثبات زیستی

Eagle Golden

کاربر ممتاز
اریک اوون موس و مهمان خانه ی آرونوف؛ نیمه مخروط بی ثبات زیستی
مـنـــــــبـع : www.ericowenmoss.com


مالکان این سایت یک دستگاه خانه ی معمولی در جبهه ی شمالی کوه های سانتا مونیکا داشتند. این ملک در شمال غرب خانه ی وضع موجود امتداد یافته و جهت گیری آن بر روی شیب به سمت سانتا مونیکا می باشد. یک منطقه ی جنگلی زیبا که تا چندین مایل به شکل دست نخورده ای توسعه یافته است. مهمان خانه ی جدید یک فضای لذت بخش برای مالکان, کارکنان و مهمان ها و بچه ها تولید کرده است.​
این ساختمان می تواند اوج بگیرد, و موقعیت قرار گیری ساختمان و پیکر بندی طبقه و پنجره ها حداکثر چشم اندازهای تماشایی و متنوع از جنگل را فراهم آورد. پروژه ترکیبی از استودیو , اداره و یک آپارتمان خصوصی که در گذر از سطح صاف به بخش های شیب دار سایت همجوار خط ملکی جنوب غربی جای گرفته, و از چشم انداز پیرامون بدون قطع منظر خانه ی وضع موجود بهره برداری کرده است, موقعیت استقرار خانه ی جدید بر روی سایت هم چنین دیدی واضح را ممکن ساخته و دسترسی مستقیم از خیابان به سمت خانه پدید آورده است.​
پروژه شامل سه بخش می باشد: سطح بالایی استودیو و دفتر اجرایی برای مالکان را شامل می شود, طبقه ی اداری در بخش پایینی با حضور سه کارمند و یک آپارتمان مجزا در قسمت تحتانی برای پدری مسن در نظر گرفته شده است. بام در قامت یک عرشه ی سفید پله ای با قسمت های تحت پوشش گشوده طراحی شده است, و به چشم انداز منطقه ی حفاظت شده و دره ی سن فرناندو متمایل است, این قسمت از تمام سطوح از طریق یک پله در امتداد محیط خانه و همچنین از داخل ساختمان به طور مستقیم از طبقه ی سوم در دسترس است.​
.طبقه ی میانی به دفاتر کارمندان اختصاص دارد و در طول روز در اتصال با دفاتر مالکان در طبقه ی فوقانی مورد استفاده قرار می گیرد. دسترسی به پایین ترین سطح به واسطه ی یک آسانسور امکان پذیر می باشد. در این بخش یک منطقه ی عرشه مانند پوشیده و یک استودیو روباز قرار گرفته است. همه ی سطوح امکان دیده شدن از سطح میانی لابی یا از فضای بیرونی را دارند​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به موازات حفظ شیب تپه ساختمان در قامت مخروطی برش خورده در لبه ی تپه ظاهر شده,و با کره و مکعب ترکیبی نا خوانا را پدید آورده است.نهایتاً پروژه در بلندای تپه ای متزازل بنا گردید و به واسطه ی مخروطی برش خورده ثبات یافت, به مثابه تهدیدی برای چرخش کره, که توسط مکعب - مهمان خانه - با بی ثباتی پایدار مهار شده است.
[/FONT]​

...

...
 

Similar threads

بالا