نیروگاه اتمی

shahab1999

عضو جدید
انواع نیروگاه بر اساس نوع کند کننده مشخص می شوند
1-کند کننده مایع
2کند کنده جامد
3فاقد کند کننده
در مورد کند کننده مایعای و انواع ان :نیروگاه اب سبک تحت فشار -اب سبک تحت فشار -اب سبک جوشان -و اب سنگین تحت فشار
درمورد کند کننده جامد :باخنک کننده گازی و دمای بالا
در مورد فاقد کند کننده :نیروگاه های با راکتور سریع
1-نیروگاه اب سبک pwr
نیروگاه اب سبک تحت فشار
60 درصد کل نیروگاهای هسته ای جهان اب سبک تحت فشار هستن
اب سبک با دوسیکل
1-خنک کننده وکند کننده
2-شاره کارکن در واحد بخار
سوخت اورانیوم غنی شده (در صد غنا بین 3 تا 5 درصد )
بازده PWR33درصد میباشد
مزایا
1 راکتور نسبتا کوچک
2در دست رس بودن تجهیزات کلاسیک:)
 
بالا