نیاز به یک پروژه پردازش تصویر

amin.ms

New member
نیاز به یک پروژه پردازش تصویربا مطلب با فایل اجرایی دارم.فقط ساده باشه
 
بالا