نکات قابل تامل و مهم در ارتباط با واقعیات لرزه خیزی تهران

mobin master

New member
تعریف گسل و موقعیت و مشخصات گسل های تهران


گسل به شکستگی و ترک روی ظرف شباهت دارد.


آسیب پذیرترین نقطه ظرف، محل ترک است و هر آن امکان دارد ظرف مورد نظر از محل ترک، بشکند.


گسل به‌ عنوان ناهمگنی در زمین به دلیل فشارهایی که به زمین وارد شده و منجر به ایجاد شکستگی شده، هر لحظه امکان فعالیت دارد.


گسل‌ها ممکن است چند هزار کیلومتر امتداد و تا ۷۰۰ کیلومتر عمق داشته باشند.


تهران گسل های فراوانی دارد که بزرگترین آنها در شمال و جنوب تهران فعال است.

گسل مشا - فشم و گسل ری، دو گسل بزرگ تهران هستند.چند هزار گسل از مناطق حومه تهران، کرج و قزوین به سمت شرق ادامه دارد.


5 تا 6 منطقه از شهر روی گسل قرار دارد و گسل‌های شمال تهران، مشاع و گسل نیاوران به‌طور قطع پرخطر هستند.
شرایط لرزه خیزی تهران


گسل شمال تهران توان ایجاد زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیش از ۷ تا ۷.۵ را دارد.

در تهران، روزانه حداقل پنج زلزله نامحسوس ثبت می شود و هر روز حداکثر شاهد پنج زلزله نیم تا ۲ریشتری هستیم.


تهران، استعداد زلزله ۷ و نیم تا ۸ ریشتر را دارد.


در حال حاضر در شعاع ۱۰۰ کیلومتری از مرکز تهران سالانه حدود ۱۵ زلزله با بزرگای ۳ تا ۴ ثبت می شود. بنابراین اکنون پهنه تهران از نظر لرزه خیزی فعال است.


در پیرامون تهران در هر ۲۰۰ سال انتظار یک زلزله با بزرگای حدود ۷ وجود دارد.


در پهنه شهری تهران کنونی و حومه آن می توانیم هر ۵۰۰ سال زلزله ای با بزرگای ۷ یا بزرگتر انتظار داشته باشیم.


آسیب پذیری و ریسک زمین لرزه احتمالی تهران


با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از آخرین رخداد های مهم در پیرامون تهران (اخرین رخداد مهم در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب شرق تهران در ۱۳۸۴ میلادی در ورامین، و در شمال شرق تهران در سال ۱۸۳۰ میلادی رخ داده)، لازم است با دیدی محافظه کارانه نسبت به احتمال رخداد زلزله مهم بعدی حساس باشیم.


اگر گسل مشا - فشم فعال شود، بخشی از منطقه ۳ و ۴ و تمام منطقه ۱ صدمات جدی خواهند دید.


مناطق ۱، ۲ و ۳ بیشترین آسیب را از فعال شدن احتمالی گسل های شمال شهر می بینند و مناطقی چون ۷، ۹ ،۱۱ و ۱۷نیز به دلیل داشتن بافت فشرده، از آسیب جدی برخوردار می شوند.


فعالیت گسل‌ ری به مناطق ۹ تا ۲۰ لطمه خواهد زد.


رودهن، بومهن، فیروز کوه، ورامین، پیشوا، جوادآباد، پرند، رباط کریم، شهریار، ملارد و ماهدشت و فشم از مناطق به شدت خطر پذیر هستند و اگر به تاریخ نگاه کنیم، تا کنون تهران حداقل ۱۰ بار بر اثر زلزله از بین رفته است.


برخی از کارشناسان نیز معتقدند، درتهران منطقه امنی به لحاظ موقعیت قرارگیری روی گسل‌های موجود وجود ندارد.


در منطقه تهران 180 سال قبل زلزله بیش از ۷ ریشتر نیز اتفاق افتاده که بر اثر آن بخشی از سفارت انگلیس و بخشی از کاخ گلستان و بازار ریخت و حدود ۴۵هزارنفر از بین رفتند.


180 سال است که زلزله مهمی تهران را تهدید نکرده است .


زلزله سال 855 میلادی زلزله ای بزرگ بود که محل کنونی تهران را به طرز مهیبی لرزاند و در واقع چندصد سال است که تهران زلزله بزرگی را به خود ندیده است.


محدوده تهران حدود 720 کیلومتر مربع است و اگر زلزله اتفاق بیفتد تمام این محدوده ویران نمی شود و یک قسمتی ازشهر آسیب می بیند.


اگر قراراست که جا به جایی باشد یکی از گسلها حرکت می کند و دیگری شلیک می کند و آن هم با فاصله زمانی است،مانند بازی دومینو.


تهران شهری بزرگ و حدود 8.5 نیم میلیون جمعیت دارد ،بنابراین تمرکز جمعیت در آن بالاست و بافت فرسوده زیادی دارد.


وقتی وارث این شهر هستیم باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم.
 
بالا