نكاتي از MSP

اميرالف

New member
دوستان عزيز با سلام
يك نكته كه در مورد استفاده از Baseline :
حتما Baseline را در ابتداي برنامه ريزي استفاده كنيد تا بتوانيد بين شرايط فعلي و قبلي پروژه مقايسه كنيد مثلا نمودار گانت از تاريخ هاي شروع و پايان موجود در برنامه استفاده ميكند ولي جاهايي ديدم كه همين تاريخ ها را تغيير ميدهند تا زمان شروع واقعي فعاليت را بدانند بنابراين ديگه هيستوري كار از بين ميرود و براي مديران وجه قياسي را نميتوان بوجود آورد
 

Similar threads

بالا