نظريه كار به عنوان مبناي مالكيت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاك

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
نظريه كار به عنوان مبناي مالكيت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاك


نويسنده(گان):
رحيم پيلوار،

چکيده:
مالكيت همچون هر نهاد حقوقي ديگر نياز به توجيه دارد. نظريه كار مهمترين و والاترين مبناي ارائه شده براي مالكيت است. در حقوق و فلسفه غرب نظريه كار به نام جان لاك، فيلسوف شهير انگليسي گره خورده است و از طرف ديگر مهمترين مبناي مالكيت در اسلام نظريه كار است. دليل اصلي اين شباهت چنانكه خواهيم ديد اين است كه لاك در توجه به اين نظريه، ملهم از انديشه هاي مسيحيت است. بر همين اساس ابتدا نظريه كار را درانديشه جان لاك بررسي نموده و سپس اين نظريه را فقه اسلامي بررسي خواهيم كرد. همچنين به مهمترين ايراداتي كه بر نظريه كار گرفته شده ، پاسخ خواهيم داد و در آخر، انديشه جان لاك و اسلام را در اين زمينه مقايسه خواهيم كرد.

کليدواژگان:
مالكيت، مبنا، كار، لاك، اسلام

https://www.mediafire.com/?1j3hl7qcfl5fl81
 
بالا