نشریه متخصصان صنعت نفت

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
"نشریه الکترونیکی متخصصان جوان صنعت نفت" با هدف انعکاس مطالبات ولی امر مسلمین از صنعت نفت و گاز؛ ترویج دستاوردهای جوانان صنعت نفت؛ معرفی و الگوسازی جوانان موفق شاغل در صنعت نفت و ارائه ایده های کارشناسی خلاقانه کلیه جوانان شاغل در خصوص فرایندهای کاری صنعت نفت منتشر می شود و برای مقام عالی وزارت نفت، مدیران ارشد و همکاران صنعت نفت ارسال می گردد.

این نشریه الکترونیکی به صورت ماهنامه و با همکاری داوطلبانه کارمندان جوان شاغل در صنعت نفت تهیه و منتشر می شود و کلیه جوانان علاقه مند به همکاری با این نشریه می توانند آمادگی خود را از طریق ایمیل javanan@mop.ir اعلام و در تهیه این نشریه مشارکت نمایند.
شما می توانید "نشریه الکترونیکی متخصصان جوان صنعت نفت" را از لینک های زیر دریافت نمایید.

نشریه شماره 17 - آذرماه 1392نشریه شماره 16 - آبان ماه 1392نشریه شماره 15 - مهرماه 1392
نشریه شماره 14 - شهریورماه 1392
نشریه شماره 13 - مردادماه 1392
نشریه شماره 12 - تیرماه 1392
نشریه شماره 11 - خردادماه 1392نشریه شماره 10 - اردیبهشت ماه 1392
نشریه شماره 9 - فروردین ماه 1392
نشریه شماره 8 - اسفندماه 1391
نشریه شماره 7 - بهمن ماه 1391نشریه شماره 6- دیماه 1391
نشریه شماره 5- آذر ماه 1391نشریه شماره 4 - آبان ماه 1391نشریه شماره 3 - مهر ماه 1391
نشریه شماره 2 - شهریورماه 1391
 

Similar threads

بالا