نسبت الهيات سلبي با رويكردهاي گوناگون درباره مفهوم خدا

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
نسبت الهيات سلبي با رويكردهاي گوناگون درباره مفهوم خدا


نويسنده(گان):
حامد شيواپور، سيد محمد رضا حسيني بهشتي،

چکيده:
تصورات و رويكردهاي گوناگون به مسئله «خدا» در الهيات و فلسفه غرب از يونان تا دوره جديد از چشم انداز الهيات سلبي قابل بررسي است. اين مفاهيم و رويكردها با وجود اشتراك در اينكه از ديدگاه الهيات سلبي امكان بازخواني دارند، در دوره جديد از چشم اندازي تازه قابل بررسي اند. بنابراين انديشه جديد غرب از ديدگاه الهيات سلبي نيازمند بررسي است تا نشان دهد در دوره جديد، نوعي الهيات سلبي به معناي نفي شباهت خداوند با انسان و در نتيجه، برتري و فاصله خدا از جهان و انسان وجود دارد. طبق اين ديدگاه خداوند دخالتي در تاريخ و طبيعت نمي كند. از نتايج اين نگرش جديد، سستي در اعتقاد به وحي و معجزه و نوعي برداشت خداگونه از انسان بوده است
کليدواژگان:
مفهوم خدا ، تشبيه ، دوره جديد (تجدد) ، الهيات سلبي

https://www.mediafire.com/?doan78lpbmda39n
 
بالا