نحوه کار با WINQSB بمنظور حل مسائل LP

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
فرض کنيد که مدل LP زير مفروض است. روش حل آن با استفاده از WINQSB در ادامه تشريح خواهد شد.برای حل مدل فوق با استفاده از WINQSB بترتيب زير عمل نماييد.

مرحله اول- ابتدا نرم‌افزار WINQSB را بترتيب زير اجرا نماييد.

 

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مرحله دوم- از منوي File، گزينه New Problem را انتخاب كنيد.

 

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مرحله سوم- مشخصات مسئله را تعريف نماييد.همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در اين مسئله، عنوان Test، تعداد متغيرها دو واحد و تعداد محدوديت‌ها 4 واحد است.
 

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مرحله چهارم- ورود داده ها: داده های مدل فوق بترتيب نمودار زير به صفحه گستره وارد کنيد.

 

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مرحله پنجم- در منوي Solve and Analysis، گزينه Solve the Problem را انتخاب كنيد. خروجي نرم‌افزار بترتيب زير خواهد بود.
بر اساس نمودار فوق، مقدار 1X برابر با 320 و مقدار 2X برابر با 360 مي‌باشد. در ضمن مقدار تابع هدف نيز برابر با 4360 مي‌باشد.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
ghazal1991 آموزش گام به گام اکسل برای جویندگان کار نرم افزارهای مدیریت 61

Similar threads

بالا