منابع ارشد باغبانی + دانلود جزوات

farhadmrd

عضو جدید
منابع نهایی معرفی شده رشته باغبانی بعد ازمشورت با تعداد زیادی از نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد این رشته در سال های 86،87،88،89،90و91

بسته شماره 1

- میوه کاری ضریب 3
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری:
1,2- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران* ( تایپی) سال تحصیلی 1389
3- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی)- سال تحصیلی 1389
4- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر فتوحی دانشگاه گیلان* ( تایپی) سال تحصیلی 1390
میوه معتدله:
5- جزوه میوه های معتدله ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی) سال تحصیلی 1390
6- جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز* خلاصه كتاب وست ود ( این كتاب توسط آقای رسولزادگان نیز ترجمه شده است )( دست نویس ) سال تحصیلی 1384
7- جزوه منتخب مطالب مهم میوه معتدله *از جزوات (میوه معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران واحد ابوریحان، جزوه میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس تهران- جزوه میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران ، جزوه میوه معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران) ( دست نویس )
8-جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران*( تایپی) سال نحصیلی 1390
9-جزوه نکات کنکوری دانه ریز دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی )- سال تحصیلی 1390
کتاب میوه های دانه ریزجلیلی مرندی-
کتاب میوه کاری (عمومی و خصوصی): تشریح کامل میوه های معتدله، نیمه گرمسیری، گرمسیری و ریز، به همراه توضیح سوالات میوه کاری کنکور کارشنانسی ارشد باغبانی دانشگاه های دولتی و آزاد سال های 1371-1389 نگارش اقای عبدالله خدیوی است

گل کاری وسبزی کاری ضریب 3
گل کاری:
10-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز* ( تایپی ) سال تحصیلی 1389
11-جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران*( تایپی ) سال تحصیلی 1390
12-جزوه مطالب مهم درس گل کاری از کتاب دکتر کافی دانشگاه تهران* ( دست نویس )

سبزی کاری :
13-جزوه سبزی کاری حسندخت دانشگاه تهران* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1386
14- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1388
15- جزوه سبزی کاری دکتر دشتی دانشگاه بوعلی همدان * ( دست نویس ) سال تحصیلی 1389

ازدیاد نباتات ضریب 2
کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ -
16-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران * ( دست نویس ) سال تحصیلی 1387
17- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی شیراز* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1388
18- جزوه ازدیاد نباتات كورش وحدتی دانشگاه تهران -واحد ابوریحان* ( دست نویس) سال تحصیلی 1380

۴-خاک شناسی وگیاه شناسی ضریب 2
19-گیاهشناسی 1 جزوه دکتر ناظری 1 دانشگاه تهران* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1388
کتاب تست تشریح و فیزیولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران
20- گیاهشناسی 1 ناهید حریری دانشگاه تهران - ابوریحان* ( تایپی )
21- 'گیاهشناسی2 ( سیستماتیک ) جزوه دکتر ناظری ( دست نویس )* - سال تحصیلی 1388
22- گیاهشناسی 2 ( سیستماتیک ) جزوه صانعی شریعت پناهی انشگاه تهران ( تایپی)
كتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران
23-- خاک شناسی جزوه دکتر میرحسینی دانشگاه تهران ( تایپی )* سال تحصیلی 1389
24- خاک شناسی دکتر حیدری دانشگاه تهران * ( تایپی ) سال تحصیلی 1389
25- جزوه خاك شناسی دكتر شهلا محمودی (دست نویس )*

تست خاک شناسی عمومی دیباگران

۵- فیزیولوژی وفیزیولوژی پس از برداشت ضریب 2
فیزیولوژی پس از برداشت:
کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی
26- جزوه فیزیولوژی پس ازبرداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1388
27- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مستوفی دانشگاه تهران* ( دست نویس ) سال تحصیلی 1386
28- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی ) سال تحصیلی 1388
فیزیولوژی گیاهی :
29-جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران* ( تایپی ) سال تحصیلی 1390
30 - جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده* ( تایپی ) سال تحصیلی 1390
31- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه شیراز* ( تایپی ) سال تحصیلی 1390
32- جزوه فیزیولوژی گیاهی مقدماتی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران* ( دست نویس )
1388
33- جزوه زبان تخصصی باغبانی *

34- دفترچه سوالات کارشناسی ارشد** به همراه پاسخ نامه سال های 1385-1386-1387-1388- 1389-1390
همین طور کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد باغبانی تالیف جلال خورشیدی که به همه شرکت کنندگان مطالعه ان را توصیه می کنم
سایر جزوات موجود دربانک جزوات باغبانی که صورت نیاز می توانید به لیست جزوات اضافه کنید

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر تفضلی دانشگاه شیراز
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر وحدتی دانشگاه تهران- ابوریحان

میوه های معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران
میوه های معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران
میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس

میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران
گل کاری دکتر خوشخوی دانشگاه شیراز
سبزی کاری دکتر کاشی دانشگاه تهران 1 و2
سبزی کاری دکتر مبلی دانشگاه اصفهان

گیاهشناسی دکتر وزوایی خلاصه گیاهشناسی کتاب گیاهشناسی گیاهان آوندی شریعت پناهی

خاک شناسی دکتر کسرایی دانشگاه تبریز

خاک شناسی دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران
خاک شناسی دکتر واروی پور دانشگاه تهران
ازدیاد نباتات دکتر رسولزادگان دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه خلاصه کتاب 3 جلدی ازدیاد نیاتات دکتر خوشخوی
جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر دادپور دانشگاه تبریز
جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر عامریان دانشگاه صنعتی شاهرود
جز.ه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران
جزوه خلاصه کتاب زندگی گیاه سبز و فیزیو لو ژی گیاهی دکتر لسانی
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز
جزوه چمن كاری اصلی دكتر صالحی شیراز 98 صفحه
 

farhadmrd

عضو جدید
دانلود جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان

این جزوه خلاصه ای از کتاب وست وود و جزوات سایر دانشگاه هاست.بدیهی است که توصیه می شود به این جزوه اکتفا نکنید و سایر جزوات را نیز مطالعه بفرمایید.

download
 

farhadmrd

عضو جدید
دانلود جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

این جزوه در واقع خلاصه است از کتاب فیزیولوزی پس از برداشت از آقای دکتر راحمی(دانشگاه شیراز) که به دوستان توصیه می کنم ابتدا کتاب را بخوانند و بعد این جزوه را مطالعه کنند

download
 

farhadmrd

عضو جدید
دانلود جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)

جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)، هدیه ای ارزشمند به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باغبانی و علاقمندان به گلکاری است؛ در این جزوه 97 صفحه ای با روش های مختلف کشت و پرورش گیاهان زینتی، مطالب مفید و نکات کنکوری فراوان، آشنا می شوید.

download
 

farhadmrd

عضو جدید
دانلود جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی

در تهیه این جزوه که منبع ارزشمندی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی به شمار می رود، از منابع مختلف فارسی و لاتین بهره گرفته شده است. بخش بیشتر مطالب، برگرفته شده از جزوه های سبزیکاری آقایان دکتر کاشی، دکتر مسیحا و دکتر جوادی می باشد؛ این جزوه 188 صفحه ای را با حجم 12 مگابایت دانلود کنید.

download
 
بالا