منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
منابع و جزوات ارشد حشره شناسی گیاهی

منابع و جزوات ارشد حشره شناسی گیاهی

زبان -گرامر:کتاب گرامر عباس فرزام و احمد ومدیری و ...زبان عمومی - درک مطلب :
برای ربان عمومی منبع خاصی نیست.هر کتابی می تواند به یادگیری کمک کند ولی برای درک مطلب کتاب معروف ۵۰۴ و سایر کتب مربوطه... مفید می باشندزبان تخصصی :
جزوات و کتابهای مرتبط با حشره شناسیجانورشناسی:
1. ***** جزوه تهران ( خرازی )----
2. *** جزوه ارومیه
3. ***** جزوه سلیمان نژادیان اهواز----
4. ** جزوه دكتر مرادی زنجان ( كرمها)----
5.***** جزوه همدان----
6.**** جزوه خلاصه شده برای کنکور ----حشره شناسی- فیزیو لوژی و مورفولوژی:


1. *** جلد 1 دكتر شجاعی تهران
2. ***** کتاب فیزیو لوژی دكتر زنوز تهران
3. **** جزوه حشره شناسی تهران (دکتر حسینی نوه)----
4. ***** جزوه اصفهان- دکتر عبادی ---ت

5. ***** کتاب حشره شناسی و آفت شناسی کشاورزی ---- دکتر اسماعیلی وآزمایش فرد و میرکریمی


حشره شناسی -رده بندی:

1. ***** جزوه رده بندی اصفهان ( دکتررحیم عبادی) -------
2. جزوه رده بندی تهران
3. ** کتاب Borror
4.***** جزوه رده بندی تهران (دکترحسینی نوه)---آفات درختان میوه:

1.***** کتاب دكتر اسماعیلی ( آفات درختان میوه )
2.*** کتاب آفات درختان میوه دکتر بهداد .
3.**** کتاب حشره مقدماتی دكتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر
4.***** جزوه آفات میوه دکتر سراج – اهواز----
5.** کتاب آفات درختان میوه ( دکتر رجبی )آفات زراعی
1. **** جزوه دکتر سراج( اهواز ) ----
2. ** جزوه دکتر موحدی زنجان
3. **** جزوه دکتر رسولیان (تهران ) ----
4. **** کتاب آفات زراعی دكتر خانجانی همدان
5. ***** کتابحشره مقدماتی دكتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر


آفات س-ز-ج
1. ***** جزوه رسولیان كرج----
2. ** جزوه زنجان موحدی
3. ***جزوه اهواز-دکتر سلیمان نژادیان----
4.*** کتاب آفات س-ز-ج دكتر خانجانی همدانآفات انباری
1. **** جزوه فریدی زنجان ----
2. ***** کتاب آفات انباری دكتر زنوز (سخت بالپوشان زیان آور انباری)
3. کتاب دکتر سپاسگزاریان ( قسمت غیر از سوسکها)اصول مبارزه با آفات:
1. ***** جزوه رسولیان كرج-
2. *** جزوه دکتر سراج(اهواز) --
3. *** اصول مبارزه با آفات دكتر موحدی زنجان---
4. * اصول مبارزه با آفات تبریز
5.*** اصول مبارزه با آفات تهران (دکتر طالبی چایچی)----

۶.**** کتاب اصول مبارزه با آفات گیاهی (دکتر سراج )سم شناسی
1**** کتاب دكتر طالبی تهران
2.** کتاب دكتر رخشانی زابل
3.***** جزوه دكتر طالبی تهران----
4.***** جزوه دكتر حجازی تبریز----

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

1-جانورشناسی:جزوه خرازی تهران-جزوه دانشگاه ولیعصر رفسنجان
2-حشره شناسی:جزوه عبادی اصفهان-كتاب باقری زنوزی-كتاب شجاعی
3-آفات زراعی:كتاب خانجانی-جزوه دانشگاه چمران اهواز
4-آفات میوه:كتاب اسماعیلی تهران
5- آفات سبزی و سیفی:كتاب خانجانی-جزوه دانشگاه باهنر كرمان
6-آفات انباری:مهم نیست جزوه هر دانشگاهی
7- سم شناسی:كتاب طالبی تهران-جزوه مصدقی چمران اهواز-جزوه حجازی تبریز
6- اصول مبارزه با آفات و بیماری ها:جزوه رسولیان تهران-جزوه سراج چمران اهواز
منابع معرفی شده اقای محمد تبادكانی رتبه اول كارشناسی ارشد1387
گروه حشره شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 

peyki

New member
سوالات كارشناسي ارشد 87 رشته حشره شناسي كشاورزي

درس آفات گياهي
بخش اول


1- شپشك خوني نارون به كدام خانواده زير تعلق دارد؟
1) coccidae
2) Eriococcidae
3) Eulecanidae
4) pseudococcidae

2- زنبور ساقه خوار گندم زمستان را به چه صورت مي گذراند و چند نسل در سال دارد؟
1) لارو كامل و يك نسل
2) لارو سن يك و 2 نسل
3) شفيره داخل خاك و يك نسل
4) حشره كامل و دو نسل

3- لارو و حشره كامل كدام يك از آفات زير از برگ گياه ميزبان تغذيه مي كنند ؟
1) Acytopeus curvirostris
2) Rhaphidopalpa foveicollis
3) Myiopardalis pardalina
4) Epilachna chrysomelina

4- لارو سفيده بزرگ كلم توسط كدام يك از حشرات زير پارازيته مي شود؟
1) Trichogramma brassicae
2) Bathyplectes curculionis
3) Encarsia Formosa
4) Apanteles glumeratus

5- كدام يك از آفات زير از غده سيب زميني تغذيه نموده و ايجاد دالان مي كند؟
1) Agriotes lineata
2) Empoasca fabae
3) Plutella xylostella
4)Spodoptera exigua

6- ايجاد گودي روي ميوه و بخصوص كج و معوج شدن هندوانه از علامت خسارت آفت زير است؟
1) سرخرطومي جاليز
2) كفشدوزك خربزه
3) عروسك خربزه
4) مگس خربزه

7- سوسك برگخوار تبريزي زمستان را به كدام حالت به سر مي برد ؟
1) تخم درون شكاف تنه درختان
2) حشره كامل درون پناهگاه
3) شفيره زير برگ هاي ريخته شده
4) لارو زير كلوخه هاي كنار تنه درختان

8- كدام حشره زير دوره شفيرگي خود را درون لانه گلي زمستانگذراني مي كند؟
1) بيد چغندر قند
2) كرم خاردار پنبه
3) كرم غوزه
4) شب پره گاما

9- نام فارسي Sesamia nonagroides مربوط به كدام گزينه زير است ؟
1) كرم طوقه بر
2) كرم برگخوار مصري
3) كرم ساقه خوار نيشكر
4) كرم ساقه خوار پنبه

10- كك پنبه در كجا تخمريزي مي كند و در سال چند نسل دارد؟
1) روي ساقه و برگ دو نسل
2) داخل خاك و يك نسل
3) روي اندام زايا و يك نسل
4) طوقه گياه و سه نسل

11- به منظور كنترل كرم طوقه بر در مرحله سن آخر لاروي كدام روش زير را ترجيح مي دهيد ؟
1) استفاده از طعمه مسموم
2) رهاسازي دشمنان طبيعي
3) ضدعفوني خاك
4) سمپاشي شاخ و برگ

12- كدام يك از آفات زير هم در مرحله لاروي و هم در مرحله حشره كامل از پارانشيم برگ ميزبان تغذيه مي كنند؟
1) Oulema melanopa
2) Anisoplia austriaca
3- Zabrus tenerioides
4- Cephus pigmeus

13- از ويژگي هاي مرفولوژيك و تغذيه اي حلزون ها است:
1) بدون صدف خارجي و رژيم گياه خواري
2) داراي صدف خارجي و رژيم گوشت خواري
3) بدون صدف خارجي و رژيم گوشتخواري
4) داراي صدف خارجي و رژيم گياه خواري

14- Naranga aenescens نام علمي كدام آفت است ؟
1) پروانه تك نقطه اي برنج
2) كرم سبز برگخوار برنج
3) كرم ساقه خوار برنج
4) كرم ساقه خوار ذرت

15- زمستانگذراني Ostrina nubilalis به چه صورتي است ؟
1) تخم روي برگ هاي ميزبان
2) شفيره داخل خاك
3) حشره كامل در باقيمانده گياهي
4) لارو كامل داخل ساقه گياه ميزبان1-2
2-1
3-4
4-4
5-1
6-1
7-2
8-3
9-3
10-2
11-1
12-1
13-4
14- 2
15-4

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
سوالات کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی سالهای 86و87و88

سوالات کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی سالهای 86و87و88

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی سالهای ۸۶و۸۷و۸۸ به همره پاسخنامه را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید .
پسورد فایل زیپ: www.insectology.ir


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی

"Amir masoud"

کاربر ممتاز
سوالات ارشد حشره شناسی

سوالات ارشد حشره شناسی

دوستان میتوانید سوالات کنکور ارشد حشره شناسی سال های 86-87 و 88 را از اینجا و سوالات

کنکور ارشد حشره شناسی سال 89 را از اینجا دریافت نمایید...


با تشکر.

:gol::gol::gol:
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی سال 1390

سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی سال 1390

نمونه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی سال 1390 به همراه پاسخنامه کلیدی
پسورد تمامی فایل های زیپ: www.insectology.ir

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
بالا